Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 10076 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:97 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/353

  Klaagster had zich wegens diverse klachten gewend tot verweerster, arts gespecialiseerd in de ziekte van Lyme. Volgens klaagster heeft verweerster onder meer haar ten onrechte de indruk gegeven dat zij leed aan de ziekte van Lyme, heeft zij haar medicatie gegeven die schadelijk voor haar was en is zij uiteindelijk spoorloos verdwenen. Hierdoor is klaagster er te laat achter gekomen dat zij feitelijk leed aan een hersentumor. Gegrond, doorhaling

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:90 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 086/2019

  -          Klacht tegen arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog ongegrond. Gecompliceerde bevalling, baby overleden. Beklaagde was aan het begin van haar opleiding. Ze was zich bewust van de risico’s van de zwangerschap en had steeds overleg met haar supervisor. Van beklaagde kon nog niet worden verwacht dat zij het (al door de eerder dienstdoende gynaecoloog ingezette) beleid van haar supervisor ter discussie zou stellen. Het nalaten de huisarts telefonisch te informeren over een ernstig incident, kan haar als basisarts niet tuchtrechtelijk worden verweten. Dit had van de superviserend gynaecoloog mogen worden verwacht

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:91 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 087/2019

  -          klacht tegen basisarts ongegrond. Gecompliceerde bevalling, baby overleden. De klacht heeft voornamelijk betrekking op hetgeen vóór haar dienst was gebeurd. Beklaagde heeft aan het begin van haar dienst patiënte gezien en adequaat een spoedkeizersnee geïnitieerd. Het nalaten de huisarts telefonisch te informeren over een ernstig incident, kan haar als basisarts niet tuchtrechtelijk worden verweten. Dit had van de superviserend gynaecoloog mogen worden verwacht.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:92 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 088/2019

    Beklaagde, een verpleegkundige, zou onvoldoende adequaat hebben gereageerd op dringende hulpvraag van partner over klaagsters toestand. Het college oordeelt dat de standpunten van klaagster en beklaagde tegenover elkaar staan. Objectieve bronnen die de doorslag kunnen geven, ontbreken. Het college acht de klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:146 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.339

  Klacht tegen huisarts. Klager is verschillende keren bij verweerster op consult geweest vanwege langdurige emotionele en spanningsklachten. Klager verwijt verweerster – kort gezegd – dat zij hem verkeerde medicatie heeft voorgeschreven, hem ten onrechte naar een psychiater heeft doorgestuurd en onvoldoende of onjuiste medische informatie in het dossier van klager heeft vermeld. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:96 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/428

  Klager verwijt veweerder, chirurg, onder meer onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar cysten of tumoren alvorens een carotis endarterectomie uit te voeren. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:147 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.103

  Klacht tegen een chirurg die bij klager in 2016 onder algehele narcose een dubbelzijdige liesbreukcorrectie heeft uitgevoerd. Klager is enkele uren na de operatie naar huis gegaan. Later die avond is hij gecollabeerd en met spoed naar een ziekenhuis in de buurt van zijn woonplaats gebracht. Daar is een hematoom vastgesteld. Klager heeft nog een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Hij verwijt de chirurg dat hij vóór de ingreep geen eigen medisch onderzoek heeft verricht, tijdens de operatie een clip heeft geplaatst in het operatiegebied en dat niet heeft opgenomen in het operatieverslag, en na de ingreep onvoldoende lichamelijk onderzoek bij klager heeft verricht. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.  

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:88 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 003/2020

  Klacht tegen orthopeed over de behandeling van schouderklachten is kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:148 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2020.089

  Verzet tegen voorzittersbeslissing. Verzoeker is niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot herziening. In verzet voert verzoeker aan dat hij geen herzieningsverzoek heeft ingediend maar een verzoek tot herregistratie. Herregistratie in het BIG-register is voorbehouden aan het CIBG en het Centraal Tuchtcollege heeft op dit punt geen bevoegdheid. Het Centraal Tuchtcollege verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:98 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/438

  Klaagster voelt zich in de steek gelaten door verweerder (orthopedisch chirurg). Klaagster verwijt hem 1) dat hij klaagster en haar klachten tijdens de fysoptherapie niet serieus heeft genomen, 2) dat hij geen nazorg heeft verleend na de knie-operatie en 3) een gebrek aan transparantie. Verweerder heeft verweer gevoerd. Het college heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard.