Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-24 van de 24 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:102 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/683885 / DW RK 20/219 LvB/SM

  Beslissing op verzet. Klagers hebben de aangevoerd de vordering reeds te hebben voldaan en dat beslaglegging daarom onrechtmatig was. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:109 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/670838 DW RK 19/440 MK/SM

  Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: waarschuwing. De gerechtsdeurwaarder heeft een vergissing begaan, maar omdat het een vergissing betreft aangaande een beslag (ook al betreft het hier slechts de vooraankondiging, is de kamer van oordeel dat zorgvuldigheid dient te worden betracht. Immers de maatregel van beslag vormt op zichzelf een ernstige inbreuk de persoonlijke levenssfeer van een beslagene.

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:103 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/683124 / DW RK 20/185 LV/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder hem niet heeft meegenomen in de betalingsafspraak die zijn ex-partner met de gerechtsdeurwaarder heeft, terwijl daarover is gecommuniceerd met de gerechtsdeurwaarder. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaard het verzet tegen die beslissing ongegrond

 • ECLI:NL:TGDKG:2021:104 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/690176 / DW RK 20/484 LvB/SM

  Beslissing op verzet. Klaagster stelt niet op de hoogte te zijn geweest dat zij heeft ingestemd met een procedure voor E-Court. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.