Zoekresultaten 2921-2930 van de 3010 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0119 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.319verzet

  Vernietiging beslissing voorzitter in verzet. Adresverificatie. Gevolgen betekening dagvaarding en vonnis (1996) en beslag (2005) waardoor klaagster voor het eerst kennis nam van het vonnis.Toepassing ARAR bij opleggen maatregel.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0102 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.496verzet

  Tijdstip van betaling. Het ligt op de weg van de gerechtsdeurwaarder om -nu hij in de dagvaarding betaling mogelijk maakt tot een dag vóór de zitting van de kantonrechter- een en ander te controleren. Weliswaar staat in de dagvaarding vermeld dat betaling op zijn kantoor gedaan dient te worden, echter in het huidige betalingsverkeer zijn betalingen door middel van internetbankieren zo gebruikelijk dat het feit dat klager niet op zijn kantoor heeft voldaan, niet aan klager kan worden tegengeworpen.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0109 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.503verzet

  Persoonlijke omstandigheden klager

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0088 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.269

  Op verzoek van een advocaat, een vaste relatie van de gerechtsdeurwaarder, heeft de gerechtsdeurwaarder zonder te beschikken over een titel inlichtingen ingewonnen bij de werkgever van klaagster.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0132 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.452verzet

  Gerechtsdeurwaarder overleden. Verzet niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0014 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.156

  Wegens het ontbreken van een weerwoord van de gerechtsdeurwaarder moet als vaststaand worden aangenomen dat hij klager voor niets heeft laten wachten, omdat hij niet heeft gemeld dat het beslag roerende zaken niet doorging. De gerechtsdeurwaarder heeft daardoor niet zorgvuldig gehandeld. Eveneens staat daardoor vast dat klager de schuld waarvoor de gerechtsdeurwaarder executoriaal derdenbeslag heeft gelegd reeds had voldaan. Tot slot staat vast dat de gerechtsdeurwaarder brieven van klager niet heeft beantwoord.  

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0065 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.593

  Handelen in strijd met artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders door in het exploot te suggereren dat klaagster ook verplicht is het restant van de vordering te betalen, hoewel zij daartoe niet is veroordeeld.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0046 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.49

  Van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat deze, overeenkomstig het verzoek van klager, cliënten op de hoogte houdt van de werkzaamheden (Hof Amsterdam 9 oktober 2003 323.2003 GDW ongepubliceerd). Klager, een advocaat, heeft namelijk belang bij tijdige en adequate informatie omdat hij op zijn beurt gehouden is zijn cliënte te informeren over het verloop van de zaak. Van een gerechtsdeurwaarder mag ook worden verwacht dat hij brieven met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde zaak binnen een redelijke termijn beantwoordt. Als dan vele verzoeken niet worden gehonoreerd en brieven niet dan wel te laat worden beantwoord en ook nog niet wordt ingegaan op de vragen waarop klager een antwoord wenst te hebben, handelt de gerechtsdeurwaarder in strijd met de hiervoor vermelde uitgangspunten. Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Administratie verordening is een gerechtsdeurwaarder verplicht tijdige afdrachten te doen en duidelijkheid te verstrekken over de kosten die hij in rekening wenst te brengen.  Dat het gebruikelijk is dat eerst periodiek wordt afgedragen voor zover de bewaarpositie daartoe aanleiding geeft, strookt niet met voorgaande regel. Weliswaar kunnen daarover nadere afspraken worden gemaakt echter die zijn gesteld noch gebleken. De Kamer acht het niet gepast als een gerechtsdeurwaarder achter de rug van zijn opdrachtgever om diens cliënt voorstelt de zaak rechtstreeks met hem af te wikkelen.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0027 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.267

  Wel of geen mededeling aan derde om het beslag op te heffen. Gebruik maken van uit eigen kennis verkregen wetenschap over vermogensbestanddelen. Intrekken van de klacht als voorwaarde tot opheffing van het beslag.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0008 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 306.2008 verzet

  Opheffing beslag.