Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 2581-2583 van de 2583 resultaten

  • ECLI:NL:TGDKG:2020:57 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/673728 / DW RK 19/557

      De gerechtsdeurwaarder heeft een (aanzienlijke) negatieve bewaringspositie laten ontstaan. Voorts heeft de gerechtsdeurwaarder een ontoereikende administratie gevoerd. Ten slotte heeft de gerechtsdeurwaarder sedert begin 2017 niet voldaan aan de Bestuursregel houdende minimumeisen voor de liquiditeitsratio en solvabiliteitsratio van de gerechtsdeurwaarder. Gelet op de gegrondheid van alle klachtonderdelen, meer in het bijzonder de klachtonderdelen die zien op de bewaringstekort(en), ziet de kamer, in lijn met vaste jurisprudentie op dit punt, aanleiding de maatregel van ontzetting uit het ambt op te leggen.

  • ECLI:NL:TGDKG:2021:20 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/676317 / DW RK 19/644 LvB/SM

      Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: waarschuwing. Klaagster heeft terecht gesteld dat de gerechtsdeurwaarder bij het derdenbeslag een te lage beslagvrije voet heeft vastgesteld. Gelet op de genomen maatregelen welke enerzijds direct zijn uitwerking hebben op het gelegd beslag en anderzijds ervoor moeten zorgen dat dit in de toekomst niet weer gebeurt, is aan de gerechtsdeurwaarder slechts de maatregel van een waarschuwing opgelegd. De gerechtsdeurwaarder is eveneens niet in de proceskosten veroordeeld.

  • ECLI:NL:TGDKG:2021:24 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/682059 / DW RK 20/144 LvB/SM

      Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich er – onder meer – over dat de gerechtsdeurwaarder schriftelijk betalingen van klaagster blijft vorderen terwijl er een bezwaarprocedure loopt tegen de vordering. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaard het verzet tegen die beslissing ongegrond.