Zoekresultaten 2921-2930 van de 2968 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0017 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.487

  Voorlopge schorsing uitgesproken in afwachting behandeling op klacht op grond van bewaringstekort.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0068 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.515

  Het is juist dat het in eerste instantie aan klager is om kenbaar te maken tegen welke gerechtsdeurwaarder de klacht is gericht. Het is voor een klager echter veelal niet mogelijk te zien welke van de van een samenwerkingsverband deel uitmakende gerechtsdeurwaarder(s) verantwoordelijk is (zijn) te achten voor de door hem gewraakte handelingen.In een dergelijk geval kan het samenwerkingsverband niet dienen als schild waarop de klacht moet afstuiten.   Controle op adresgegevens dient standaard onderdeel van de procedure dient te zijn bij betekening van de dagvaarding. Voor justitiabelen vormt de betekening aan het juiste adres gelet op de rechtsgevolgen immers een belangrijk facet van rechtsbescherming. Het is van groot belang dat ambtshandelingen worden verricht op basis van recente gegevens. Als afnemer in de zin van de Wet op de Gemeentelijke Basis Administratie met een publieke taak heeft een gerechtsdeurwaarder, voor dat doel, bovendien directe toegang tot deze administratie, zodat voldoening aan die plicht ook niet praktisch bezwaarlijk is. De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van een ambtelijk stuk niet zonder meer afgaan op aanwijzingen van zijn opdrachtgever, ook niet als dat een ander gerechtsdeurwaarderskantoor betreft. Slechts indien bij de opdracht een recent uittreksel wordt overgelegd, mag hij daarop afgaan. Evenmin mag hij afgaan op oude adresgegevens die niet opnieuw zijn gecheckt.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0049 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.547

  Wegens het ontbreken van een weerwoord van de gerechtsdeurwaarder, klachten die leiden tot ernstige verwijten aan het adres van de gerechtsdeurwaarder als vaststaand aangenomen.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0030 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.211verzet

  Voorzittersbeslissing in verzet vernietigd. Uitvoeren overeengekomen opdracht. Onvoldoende informeren opdrachtgever.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0011 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.399

  Niet (tijdig) voldoen aan de wetteljke verplichting tot inleveren van de jaarstukken.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0081 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.569

  Tenuitvoerlegging notariele akte. Het is niet aan de tuchtrechter om te beoordelen of een titel al dan niet tegen klaagster kan worden tenuitvoergelegd. Daarvoor dient klaagster zich tot de executierechter te wenden. Dit heeft klaagster ook gedaan waarna een schikking tot stand is gekomen. Wel kan het zijn dat het zo evident is dat de titel niet tegen klaagster kon worden tenuitvoergelegd dat de gerechtsdeurwaarder die de titel heeft betekend en verder heeft geëxecuteerd, daarmee de normen van het tuchtrecht heeft overschreden. Dat is onder de vermelde omstandigheden niet het geval.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0062 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.11

  Geen eigen te respecteren belang bij op vermoedens berustende en onvoldoende onderbouwde klacht

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0043 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.143

  Het in rekening brengen van nasalaris zonder rechtsgeldige titel is niet toegestaan.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0024 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.285

  Beroepsfout gerechtsdeurwaarders. Beslag gelegd onder verkeerde bank. Opstelling gerechtsdeurwaarders bij afwikkelen geleden schade.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0005 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.320

  Niet beantwoorden vragen en brieven van klager.