Zoekresultaten 111-120 van de 19426 resultaten

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:141 Hof van Discipline 's Gravenhage 220229

  Klacht over de kwaliteit van dienstverlening. Niet gebleken is dat de juridische bijstand aan klager als zodanig inhoudelijk onder de maat was. Wel heeft verweerder klager onvoldoende (schriftelijk) geïnformeerd. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2023:108 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-1001/DB/OB

  Raadsbeslissing. Verweerder heeft gedragsregel 15 overtreden door als (kantoorgenoot van de) voormalig advocaat van LPH op te treden tegen LPH. Berisping.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:142 Hof van Discipline 's Gravenhage 220194

  Klacht over advocaat wederpartij in arbeidsrechtelijk geschil. De klacht dat verweerder een actieve rol heeft gehad bij onjuiste beschuldigingen en zich onnodig grievend heeft uitgelaten in een conclusie van antwoord is ongegrond verklaard. Verweerder mocht vertrouwen op de informatie van zijn cliënt. Bekrachtiging raad. 

 • ECLI:NL:TADRSHE:2023:109 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-1002/DB/OB

  Raadsbeslissing. Verweerder heeft gedragsregel 15 overtreden door als voormalig advocaat van LPH op te treden tegen LPH. Verweerder heeft gedragsregel 16 overtreden omdat hij heeft geweigerd de conceptdagvaarding aan LPH te verstrekken als (materiële) partij in het geding, hetgeen ertoe heeft geleid dat een kort geding moest worden gestart tegen HCIG en de heer S. Berisping.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:143 Hof van Discipline 's Gravenhage 220152

  Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft gecommuniceerd aan het postadres van klager zoals afgesproken. De stukken zijn niet aangekomen volgens klager. Het hof bekrachtigt het oordeel van de raad dat klager hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en verweerder niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door op eigen initiatief over te gaan op digitale communicatie. Klacht ongegrond. Bekrachtiging (verkort).

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:144 Hof van Discipline 's Gravenhage 220296

  Klacht over eigen advocaat. Bepaling over overlijden klager is niet naar analogie van toepassing op klaagster in de vorm van een vof die is ontbonden. Het feit dat verweerster niet zelf heeft geverifieerd of de bewindvoerder van de wederpartij instemde met het voeren van een hoger beroepsprocedure acht het hof onder de omstandigheden van dit geval niet zodanig ernstig dat dit tuchtrechtelijk verwijtbaar is. De gegrondverklaring van het verwijt dat verweerster onvoldoende schriftelijk heeft vastgelegd dat klaagster niet de goedkopere oplossing (medewerker ziekgemeld laten blijven ipv ontslagprocedure voeren) wenste ondanks advies daartoe van verweerster, houdt het hof in stand. Het gaat hier namelijk om een essentiële afspraak met een groot financieel risico voor klaagster. Deels bekrachtiging oordeel raad. Geen matiging maatregel: waarschuwing. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:145 Hof van Discipline 's Gravenhage 220300

  Klacht tegen eigen advocaat dat hij een zaak heeft aangenomen, maar daar niets aan heeft gedaan. Bekrachtiging beslissing waarin de klacht gegrond is verklaard met oplegging van een berisping. Verweerder maakt misbruik van recht door zich te beroepen op onbevoegdheid van de Haagse deken en raad. Verweerder is er zelf verantwoordelijk voor dat hij niet meer als advocaat mocht werken door zich zonder goedkeuring van de orde Den Haag naar dat arrondissement over te schrijven. Dat maakt het feit dat verweerder zich wel als (bevoegd) advocaat is blijven presenteren aan klaagster (en andere cliënten) des te ernstiger. Verweerder heeft er in deze en eerdere tuchtrechtelijke procedures blijk van gegeven geen enkel besef te hebben van zijn verantwoordelijkheid als advocaat en ongeschikt voor de advocatuur te zijn. Uitsluitend omdat verweerder niet meer op het tableau staat ingeschreven, handhaaft het hof de door de raad opgelegde maatregel.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:186 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-305/DH/DH

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familiezaak. Niet onderbouwd dat verweerder klaagster zou stalken. Verweerder heeft een e-mail naar een verkeerde domeinnaam gestuurd, maar daarmee is geen sprake van antidateren of het onder druk zetten  van klaagster. Verweerder was echter op de hoogte dat klaagster werd bijgestaan door een advocaat. Verweerder heeft zich desondanks rechtstreeks tot klaagster gewend en handelde daarmee in strijd met gedragsregel 25 lid 1. Oplegging van een waarschuwing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:136 Hof van Discipline 's Gravenhage 220243

  Bekrachtiging van het oordeel van de raad.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:182 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-052/DH/RO

  Verzet ongegrond.