Zoekresultaten 101-110 van de 20390 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2024:89 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-606/DH/DH

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:117 Hof van Discipline 's Gravenhage 230169

  Klacht tegen eigen advocaat over de kwaliteit van dienstverlening. Hoger beroep klager. Verkorte bekrachtiging beslissing raad.

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:118 Hof van Discipline 's Gravenhage 230170

  Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht omdat hij in een eerdere klacht tegen dezelfde advocaat al over het onderwerp had kunnen klagen. Het hof bekrachtigt dit oordeel van de raad. 

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:102 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-620/AL/GLD

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2024:87 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-755/DH/DH

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2024:103 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-704/AL/GLD/D

  Dekenbezwaar. Verweerder heeft zich onvoldoende vergewist van de identiteit van zijn cliënte en van haar bestuurder. Identificatie betekent dat de advocaat vaststelt dat de persoon van wie hij de opdracht krijgt ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn. De advocaat heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het had op de weg van verweerder gelegen om de identiteit van zijn cliënte te checken door bijvoorbeeld te (video)bellen of op zodanig andere wijze dat hij de foto op (de kopie van) het paspoort van de bestuurder met eigen ogen kon vergelijken met de persoon van de bestuurder. Dat heeft verweerder echter nagelaten. Verder heeft verweerder zijn declaratie niet op naam van zijn cliënte maar op naam van een derde gezet. Tot slot heeft verweerder, zonder het verrichten van verscherpt cliëntenonderzoek, geld van zijn derdengeldenrekening aan een ander dan de rechthebbende overgemaakt en heeft hij nagelaten om deze ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU. De verwijten van de deken zijn grotendeels gegrond. Voorwaardelijke schorsing van zes weken.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2024:57 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 24-203/DB/OB

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat in hoedanigheid van curator kennelijk ongegrond, omdat niet is gebleken dat verweerder zich bij de vervulling van de functie van curator zodanig heeft gedragen dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur is geschaad.

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:116 Hof van Discipline 's Gravenhage 240035

  Gedeeltelijke verwijzing van een klacht tegen de deken, ondanks een eerder opgelegde misbruikbepaling. Klager verwijt de deken onder meer dat hij een civiel niet nakomt. De voorzitter verwijst de zaak om naar dat verwijt onderzoek te doen. Met het indienen van de overige klachten maakt klager naar het oordeel van de voorzitter opnieuw misbruik van klachtrecht.

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:113 Hof van Discipline 's Gravenhage 230184

  Klacht tegen advocaat wederpartij. Klager verwijt verweerder dat hij zich onnodig grievend heeft uitgelaten en dat hij hem ten onrechte niet van bepaalde stukken heeft voorzien. Beroep ongegrond. Bekrachtiging raadsbeslissing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2024:114 Hof van Discipline 's Gravenhage 230175

  Klacht tegen advocaat wederpartij. Verkorte bekrachtiging van het oordeel van de raad.