Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 91-100 van de 155 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:289 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-002/AL/OV

  De raad is gebleken dat in de beslissing van de raad van 15 november 2021 op bovengenoemde klacht onder ‘BESLISSING’ een kennelijke fout staat die zich leent voor herstel. Ten onrechte is tussen het eerste en tweede gedachtestreepje de volgende zinsnede niet opgenomen: ‘- legt aan verweerder de maatregel van waarschuwing op;’.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:283 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-539/AL/MN

  Klacht tegen advocaat van de wederpartij. De raad heeft niet feitelijk kunnen vaststellen dat klager de begeleidster van zijn ex-vriendin heeft benaderd en bedreigd om de contactgegevens van zijn ex-vriendin te achterhalen en dus ook niet of verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door ter zitting een verklaring af te leggen die in strijd is met de waarheid. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:290 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-018/Al/MN

  Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Verweerster heeft zich onnodig grievend uitgelaten, als bedoeld in Gedragsregel 7, door in haar appelschrift zonder verdere feitelijke onderbouwing opnieuw te suggereren dat sprake is van onder meer psychopathie, terwijl uit de onderzoeken in eerste aanleg niets in die richting naar voren is gekomen. Klacht deels gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:284 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-655/AL/GLD

  Klacht tegen advocaat van wederpartij. Voor verweerder was er in het onderhavige geval geen reden om nader onderzoek te doen naar de bevoegdheid van de heer E om de vennootschap te vertegenwoordigen. Bovendien is de vraag of de heer E tijdens de zitting bevoegd was om de vennootschap te vertegenwoordigen niet relevant voor de rechtsgeldigheid van de in het proces-verbaal neergelegde overeenkomst tussen klagers en de vennootschap. Klacht in beide onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:3 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-280/DB/OB

  Verzetzaak. Klaagster verwijt verweerster dat zij haar zoon (de wederpartij van klaagster) niet naar behoren heeft bijgestaan. Klaagster herhaalt haar klachten en kan voor het overige de gronden van haar verzet niet onderbouwen. Desgevraagd kan klaagster niet aangeven welke onderdelen van haar klacht door de voorzitter niet zijn behandeld. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:291 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-558/AL/MN

  Verzetbeslissing. De voorzitter heeft bij de beoordeling de juiste maatstaf toegepast en rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:285 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-833/AL/MN

  Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder heeft teveel oog gehad voor zijn eigen financiële belangen door excessief te declareren en door zijn cliënte te bewegen om een lening af te sluiten om zijn declaraties te voldoen. Klacht deels gegrond. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:4 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-413/DB/LI

  Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder heeft klaagster bijgestaan in een dossier tegen het ziekenhuis. In 2013 is de zaak overgedragen aan de opvolgend advocaat van klaagster. Deze heeft verweerder bericht dat de toevoeging was ingetrokken, waarna verweerder een conceptdeclaratie aan klaagster heeft gestuurd. De opvolgend advocaat van verweerder, bleek verweerder onjuist te hebben geïnformeerd. Enkel de toevoeging voor het hoger beroep was ingetrokken, niet die voor de procedure in eerste aanleg. Toen verweerder daar achter kwam heeft hij klaagster onmiddellijk bericht dat zij de conceptnota kon vernietigen. Begrijpelijke fouten van verweerder, door onjuiste informatie van de opvolgend advocaat van klaagster. Niets tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:2 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-402/DB/LI

  Verzetzaak. Verzet door klager ingesteld nadat de verzetstermijn is verstreken. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Klager kennelijk niet ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:235 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-632/DH/DH

  Verzet ongegrond.