Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 152 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:258 Raad van Discipline Amsterdam 20-256/A/A 20-257/A/A

  Verzetbeslissing. Verzet is niet-ontvankelijk, omdat het verzetschrift te laat is ingediend. Voorzittersbeslissing is op 11 mei 2020 per aangetekende e-mail naar partijen verstuurd. Het enkele feit dat klager eerst op 12 mei 2020 de aangetekende e-mail van de raad van 11 mei 2020 heeft ontsloten, komt voor zijn risico.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:259 Raad van Discipline Amsterdam 19-350/A/A 19-351/A/A

  Verzetbeslissing. Verzet is niet-ontvankelijk, omdat het verzetschrift te laat is ingediend. Voorzittersbeslissing is op 11 mei 2020 per aangetekende e-mail naar partijen verstuurd. Het enkele feit dat klager eerst op 12 mei 2020 de aangetekende e-mail van de raad van 11 mei 2020 heeft ontsloten, komt voor zijn risico.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:210 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-392/DH/RO

  Verweerster is de advocaat van de wederpartij van klaagster in een familiezaak. De voorgangser en patroon van verweerster heeft een stuk dat valt onder het mediationgeheim bij dagvaarding overgelegd. Dit is niet verwijtbaar, de voorganger verweerster wist niet dat het stuk onder het mediationgeheim viel en de aard en inhoud van het stuk – een verkoopofferte van een woning - gaf ook geen grond om op dit punt nader onderzoek te doen. De voorganger van verweerster heeft daarnaast een stuk overgelegd waarvan zij de vertrouwelijkheid kende. Het gaat om een bericht van klaagster aan haar advocaat dat abusievelijk is verstuurd aan een derde die het stuk vervolgens aan de wederpartij van klaagster heeft verstrekt. In relatie tot verweerster lid de raad van oordeel dat zij stukken had moeten intrekken. Verweerster heeft met de vertrouwelijke e-mail ook gedaan op het eerst mogelijke moment nadat zij wist dat het stuk ingetrokken moest worden. De verkoopofferte heeft zij niet ingetrokken. Omdat klaagster hierdoor, de aard en inhoud van het stuk in aanmerking genomen, niet in haar belangen is geschaad, acht de raad het verzuim van onvoldoende gewicht en daarmee ongegrond. Samenhang met zaak 21-393.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:211 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-393/DH/RO

  Verweerster is de advocaat van de wederpartij van klaagster in een familiezaak. Verweerster heeft een stuk dat valt onder het mediationgeheim bij dagvaarding overgelegd. Dit is niet verwijtbaar, verweerster wist niet dat het stuk onder het meditationgeheim viel en de aard en inhoud van het stuk – een verkoopofferte van een woning - gaf ook geen grond om op dit punt nader onderzoek te doen. Verweerster heeft daarnaast een stuk overgelegd waarvan zij de vertrouwelijkheid kende. Het gaat om een bericht van klaagster aan haar advocaat dat abusievelijk is verstuurd aan een derde die het stuk vervolgens aan de wederpartij van klaagster heeft verstrekt. Verweerster heeft op dit punt wel onbetamelijk gehandeld. Waarschuwing. Samenhang met zaak 21-392.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:212 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-395/DH/DH

  Verweerder heeft het dossier van klager overgenomen van een kantoorgenoot die met verlof gaat. Verweerder heeft telefonisch gegeven advies niet schriftelijk vastgelegd. Dit is gelet op alle omstandigheden – bezwaar was ingediend, een vovo was afgewezen, de woningsluiting was feitelijk tot een einde gekomen - van onvoldoende gewicht om te leiden tot gegrondheid van het verwijt.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:213 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-745/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over het aan de zaak onttrekken en nalaten een memorie van grieven in te dienen kennelijk ongegrond. Verweerder mocht zich, gelet op het ontstane verschil van inzicht, onttrekken aan klagers zaak. Hij heeft dit bovendien op zorgvuldige wijze gedaan.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2021:214 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-754/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Verweerder heeft geweigerd klager bij te staan in hoger beroep. Dat is niet onbetamelijk. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2021:215 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 210165D

  Dekenbezwaar in familierechtelijke kwestie. Verweerster zou onvoldoende hebben gecommuniceerd met klaagster en de kwaliteit van de dienstverlening zou ondermaats geweest zijn. Onder verwijzing naar zaak 210164 wordt de beslissing van de raad bekrachtigd. 

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:194 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-356/DB/OB

  Verzetbeslissing. De raad is van oordeel dat de voorzitter terecht en op juiste gronden toepassing heeft gegeven aan artikel 46j Advocatenwet, op grond waarvan de klacht zonder voorafgaande mondelinge behandeling bij beslissing van de voorzitter kan worden afgedaan. Nu het verzet van klager tegen de beslissing van de voorzitter ook overigens geen nieuwe gezichtspunten oplevert is er geen plaats voor verder onderzoek naar de klacht en moet het verzet ongegrond worden verklaard.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:190 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-081/DB/LI

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Beroep van verweerder op niet-ontvankelijkheid slaagt. Op grond van de stukken is het voldoende aannemelijk dat klager zijn in maart 2018 ingediende klacht over verweerder in juni 2018 zonder enig voorbehoud heeft ingetrokken naar aanleiding van de tussen verweerder en klagers ex-echtgenote tot stand gekomen regeling. Verweerder mocht er toen dan ook van uitgaan dat hij zich niet meer, ook niet op een later moment, bij de deken en de tuchtrechter hoefde te verweren tegen de verwijten die klager hem had gemaakt. Klacht in alle onderdelen niet-ontvankelijk.