Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 61-69 van de 69 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:38 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 19-863/DB/LI

  Dat klaagster teleurgesteld is over de uitkomst maakt niet dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Niet gebleken dat de kwaliteit van dienstverlening onder de maat was van wat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mag worden verwacht. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:81 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-132/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk om deze gaat over gedragingen van verweerster in de periode dat zij nog geen advocaat was. klacht voor het overige kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:82 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-796/DH/RO

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Klacht met vier onderdelen. Klachtonderdelen over wrakingsverzoek en niet overleggen van een rapport zijn ongegrond. Klachtonderdeel over het niet toesturen van stukken is niet-ontvankelijk, omdat de raad deze klacht al eerder heeft beoordeeld. Klachtonderdeel over de poging om een door klagers opgegeven getuige te beïnvloeden opdat hij niet op het getuigenverhoor zou verschijnen, is gegrond, omdat dit handelen tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Maatregel waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:83 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-606/DH/RO

  Verzetbeslissing. Verzetgronden slagen niet en er zijn geen nieuwe gezichtspunten. Klager is, ondanks zijn bewindvoering, uiteindelijk niet in zijn (financiële) belangen geschaad. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:84 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-418/DH/DH

  Raadsbeslissing. Klacht over voormalig eigen advocaat. Klacht met acht onderdelen. Klachtonderdelen over de aard van de werkzaamheden van verweerder zijn ongegrond, omdat in rechte vaststaat dat verweerder als advocaat namens klager heeft opgetreden. Klachtonderdelen over verweerders uurtarief en het uitoefenen van oneigenlijke druk door klager te dagvaarden zijn ook ongegrond. Klachtonderdeel over getuige is gegrond. Verweerder is ter zitting op zijn verweer over een getuige teruggekomen, omdat er geen getuige was. Door, achteraf gezien ten onrechte, een beroep te doen op een getuige heeft verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Maatregel waarschuwing.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:102 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190207

  Verweerder heeft beroep ingesteld tegen de maatregel van schorsing die de raad hem heeft opgelegd. Verweerder heeft, voordat de zitting plaatsvond, zijn beroep ingetrokken. Het hof ziet, na de intrekking van het beroep door verweerder, geen grond voor een inhoudelijke beoordeling van de klacht en bekrachtigt de beslissing van de raad.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:35 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-175/DB/OB

  Advocaat in hoedanigheid van curator. Klacht niet-ontvankelijk voor zover deze betrekking heeft op het optreden van de advocaat in 2012. Curator is niet gehouden rekening en verantwoording af te leggen dan wel informatie te verschaffen over de afwikkeling van een faillissement aan derden. Klacht ged. niet-ontvankelijk, ged. kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:36 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-210/DB/ZWB

  Niet gebleken van excessief declareren, noch van ondermaatse bijstand. Kennelijk ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:37 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-016/DB/ZWB

  Klager heeft als gemachtigde van mevrouw D geen eigen belang, terwijl overigens gesteld noch gebleken is dat klager anderszins een eigen belang bij de klacht heeft. Klacht kennelijk niet-ontvankelijk