Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 136 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:66 Raad van Discipline 's-Gravenhage 18-940/DH/RO

  Verweerder trad op als executeur in de nalatenschap van de vader van klager. Verweerder heeft hardnekkig en zonder grond volhard in zijn weigering om een notariële boedelbeschrijving te laten opmaken. Verweerder heeft daarbij een rechterlijk bevel in de wind geslagen. Verweerder heeft verzuimd om klager te informeren over zijn werkzaamheden als executeur en over de stand van zaken van de afwikkeling van de nalatenschap. Verweerder heeft daarnaast verzuimd om de erfbelasting te betalen en om klager op de hoogte te stellen van de situatie met betrekking tot de erfbelasting. Verweerder schuwt tot slot niet het voeren van procedures tegen klager waarvan de kans van slagen nihil is. Verweerder heeft met dit alles de belangen van klager ernstig veronachtzaamd. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:60 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-744/DH/DH

  Verweerder heeft de afspraken die hij met klager heeft gemaakt niet schriftelijk vastgelegd. Hij heeft verder zonder goede gronden contante betalingen in ontvangst genomen en zonder daarvoor facturen te sturen. De enige factuur die verweerder heeft gestuurd, komt niet overeen met de werkelijkheid. Daarnaast heeft verweerder een bedrag van € 700,- van klager ontvangst genomen, maar niet besteed aan het beoogde doel, het raadplegen van een deskundige. Evenmin heeft verweerder het bedrag aan klager teruggegeven. Verweerder heeft met dit alles op verschillende momenten niet integer gehandeld en een voor advocaten geldende kernwaarde geschonden. Daarnaast had verweerder een dossier dat hij moet doorsturen naar een opvolgende advocaat niet goed op orde, waardoor hij niet heeft gehandeld zoals dat een behoorlijk handelend advocaat betaamt. Dit alles geeft een zorgelijk beeld over de handelwijze van verweerder, met name omdat de gegrond verklaarde klachten vooral zien op zijn financiële integriteit. Schorsing door de duur van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:54 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-233/DH/RO

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:67 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-073/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Iedere feitelijke onderbouwing ontbreekt.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:48 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-867/DH/RO

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat over de kwaliteit van de dienstverlening kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:61 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-642/DH/DH

  Verweerster heeft cruciale informatie achterwege gelaten bij de aanvraag van een toevoeging voor klaagster; zij heeft niet vermeld dat klaagster in detentie zat en daarom niet samenwoonde met haar man. De Raad voor Rechtsbijstand heeft op deze manier niet kunnen oordelen over de toevoegingsaanvraag op grond van volledige informatie. De fout is veroorzaakt door een gebrek aan kennis bij verweerster over de toepasselijke wet- en regelgeving. Niet alleen heeft verweerster klaagster benadeeld, ook heeft zij de kernwaarde deskundigheid geschonden. Verweerster heeft klaagster niet bezocht in de PI en heeft nooit persoonlijk kennisgemaakt met haar. Verweerster heeft de afspraken over de betaling van de zaak gemaakt met de echtgenoot van klaagster en niet met klaagster zelf. Zij heeft de afspraken vervolgens ook niet schriftelijk aan klaagster kenbaar gemaakt. Verweerster heeft aan klaagster geen schriftelijke analyse van de zaak verstrekt en heeft haar evenmin schriftelijk geadviseerd over de goede en de kwade kansen van de in te stellen zaak. Dit alles geeft een zorgelijk beeld over de handelwijze van verweerster, omdat de gegrond verklaarde klachten vooral zien op haar deskundigheid. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:55 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-822/DH/DH

  Verweerster heeft klager en zijn ex-echtgenoot bijgestaan bij het overeenkomen van een echtscheidingsconvenant. Later heeft de ex-partner eenzijdig een vraag aan verweerster voorgelegd over het echtscheidingsconvenant. Verweerster heeft naar aanleiding daarvan alleen de ex-partner geadviseerd. Dit is niet zoals het een behoorlijk handelend advocaat betaamt. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:68 Raad van Discipline 's-Gravenhage 20-072/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de advocaat van de wederpartij over het in een kort geding overleggen van privé-e-mails waarvan de relevantie voor de procedure niet meteen blijkt, kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:49 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-301/DH/RO

  Verzet niet-ontvankelijk.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2020:62 Raad van Discipline 's-Gravenhage 19-160/DH/RO

  Verzet ongegrond