Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 141-150 van de 208 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:163 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-539/Al/GLD

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:118 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/3734

  Klacht tegen een anesthesioloog. Klager is de partner van een overleden patiënte. Klager verwijt verweerder dat hij nalatig is geweest in de behandeling van de patiënte; zo heeft hij volgens klager het ziektebeeld niet serieus onderzocht, heeft hij de patiënte met medicatie in slaap gebracht en heeft hij verder geen actie ondernomen.Het college overweegt dat verweerder de patiënte in slaap heeft gebracht om te kunnen intuberen. Dit is gebruikelijk bij een intubatie en dit kan verweerder dan ook niet worden verweten. Na het intuberen heeft verweerder de zorg voor de patiënte weer verder overgedragen aan zijn collega die de behandelaar was. Verweerder heeft zijn deel van de behandeling daarmee goed uitgevoerd en afgesloten. Van verweerder werden geen verdere handelingen meer verwacht. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:122 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-221/DB/OB/D

  Dekenbezwaar wegens het niet te voldoen aan (redelijke) verzoeken van de deken om medewerking en informatie. Gegrond met onvoorwaardelijke schorsing die vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd, omdat verweerder niet meer op het tableau staat ingeschreven.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:170 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-436/AL/GLD

  Verzet. De raad verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:164 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-570/AL/GLD

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:152 Raad van Discipline Amsterdam 22-510/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Klager klaagt over een vertrouwelijke e-mail van verweerster aan haar cliënte die niet bedoeld was voor derden en waarvan de inhoud niet onnodig grievend is. Ook in een brief aan de rechtbank heeft verweerster zich niet onnodig grievend uitgelaten.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:165 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-308/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Verweerder is vanaf het begin in het contact met klager duidelijk geweest dat hij klager geen second opinion c.q. cassatieadvies zou geven en tevens dat hij klager niet als cliënt zou aannemen. Een advocaat, ook een cassatieadvocaat zoals verweerder, heeft de vrijheid om de eigen cliënten te kiezen. Omdat verweerder geen overeenkomst van opdracht met klager heeft gesloten en dus nimmer de advocaat van klager is geweest, kan van misbruik van zijn bevoegdheden als cassatieadvocaat jegens klager ook geen sprake zijn geweest. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:138 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/707784 / DW RK 21/432 MK/SM

  Beslissing op verzet. Klaagster klaagt over (ambts)handelingen in een periode van langer dan drie jaar geleden. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2022:43 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven H2021/3675

  Klacht tegen kinderoncoloog in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur ongegrond. Hem wordt verweten dat hij niet heeft ingegrepen toen de behandelend kinderoncoloog een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan en dat het ziekenhuis waarvan hij bestuurder is, onder zijn leiding deze handelwijze in de media als juist heeft aangemerkt. Het college verklaart de klacht ongegrond, omdat de melding bij Veilig Thuis door de kinderoncoloog (E2021/3672) naar het oordeel van het college niet onterecht is geweest en de vertegenwoordiger van het ziekenhuis in het televisieprogramma geen onjuiste uitlatingen heeft gedaan.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:119 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-140/DB/OB

  Klacht tegen eigen advocaat. Verweten gedragingen deels in 2016. Klagers zijn toch ontvankelijk, omdat klagers er pas vanaf 2020 van op de hoogte (hoefden te) zijn. Verweerder brengt werkzaamheden bij klagers in rekening die niet ten behoeve van hen zijn uitgevoerd. Verder heeft verweerder – op het moment dat hij de vaste advocaat van klagers was – werkzaamheden verricht voor een wederpartij van klagers. Klachtonderdelen deels gegrond en deels ongegrond. Voorwaardelijke schorsing van drie maanden.