Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 131-140 van de 208 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:153 Raad van Discipline Amsterdam 22-532/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Verweerster heeft de opmerkingen van klaagster over de brief aan de executeur in de brief verwerkt. Het valt verweerster voorts niet tuchtrechtelijk te verwijten dat zij de waarnemer van de executeur op haar verzoek heeft teruggebeld.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:166 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-314/AL/NN

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen eigen advocaat over kwaliteit van de dienstverlening. Verweerder heeft de oproepingsbrief voor de zitting weliswaar te laat aan klager doorgestuurd, maar hierdoor is klager niet in zijn belangen geschaad. Voor de juistheid van de ernstige verwijten dat verweerder de zaak aan klagers wederpartij heeft verkocht, beroepsverraad heeft gepleegd en expres is tekortgeschoten heeft de voorzitter in het dossier geen enkel aanknopingspunt gevonden. De klacht is in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:167 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-290/AL/MN

  Verzetbeslissing. Uit de beoordeling van de afzonderlijke klachtonderdelen blijkt dat de voorzitter steeds het ruimere toetsingskader voor ogen heeft gehouden. Daarbij is het de raad niet gebleken dat de voorzitter bij de beoordeling is vergeten om over klachtonderdelen te oordelen. Ook is het de raad niet gebleken dat de voorzitter bij de beoordeling van de klachtonderdelen essentiële feiten en omstandigheden is vergeten. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:115 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/3660

  Klacht tegen een internist. Klaagster is de partner van een overleden patiënt. Klaagster verwijt verweerster dat zij heeft ingestemd met het beleid van haar collega om de diagnose en aanvraag van een thorax-foto van de SEH-arts te negeren toen deze een longontsteking vermoedde. Daarnaast verwijt zij verweerster dat zij de beslissing heeft genomen om de behandeling van de patiënt te staken. Het college overweegt dat de collega van verweerster adequaat een eigen onderzoek heeft verricht en daarbij geen reden had om op dat moment een thorax-foto te maken. Er was voor verweerster geen reden om van dit beleid af te wijken. Wat betreft het staken van de behandeling overweegt het college dat verweerster terecht tot de conclusie kon komen dat het medisch gezien niet langer zinvol was om door te gaan met de behandeling. Toen de patiënt daarbij ook zelf graag naar huis wilde om te sterven, heeft zij besloten de behandeling te staken. Er kan haar dan ook geen verwijt gemaakt worden dat zij tegen de wens van de patiënt in heeft gehandeld. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:168 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-328/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat kennelijk ongegrond. Klager heeft - tegenover de gemotiveerde betwisting door de advocaat - zijn stellingen niet gestaafd met bewijs.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:116 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2021/3758

  Klacht tegen een arts. Klaagster is de partner van een overleden patiënt. Klaagster verwijt verweerster dat zij nalatig is geweest bij het monitoren van deze immunotherapie omdat zij de dosering van de medicatie niet heeft aangepast nadat de patiënt veel gewicht had verloren. Het college volgt het verweer van verweerster dat een marge van 20% in het algemeen geaccepteerd is in het afronden van de dosis van de immunotherapie. Verweerster is binnen de marge van respectievelijk 10% en 20% overdosering gebleven. Een lichte overdosering heeft naar alle waarschijnlijkheid geen gevolgen gehad voor het verdere ziektebeloop van de patiënt. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:120 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-026/DB/ZWB

  Verzetzaak. Klacht tegen eigen advocaat. Verzet ongegrond, omdat de voorzitter bij de beoordeling de juiste maatstaf heeft toegepast en rekening heeft gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:169 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-076/AL/GLD

  Ongegrond verzet.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:117 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/3759

  Klacht tegen een arts. Klaagster is de partner van een overleden patiënt. Klaagster verwijt verweerster dat zij de diagnose van de SEH-arts heeft genegeerd toen deze een longontsteking vermoedde en dat zij daarbij ook de aanvraag van de SEH-arts tot het maken van een thorax-foto heeft genegeerd. Ten slotte zou klaagster door verweerster in de gespreksverslagen worden belasterd. Het college overweegt dat uit het medisch dossier blijkt dat de patiënt op de SEH adequaat is onderzocht en dat er naar de longen is geluisterd. Er was op dat moment geen reden om een thorax-foto te maken. Wat betreft het belasteren overweegt het college dat uit de verslagen blijkt weliswaar dat de communicatie in de laatste levensfase van de patiënt door alle betrokkenen als erg lastig is ervaren, maar dat van het belasteren van klaagster door verweerster geen sprake is. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:121 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-129/DB/ZWB

  Klacht tegen eigen advocaat. Verweerder heeft via een voorschotnota meer gefactureerd en geïncasseerd dan hij aan werkzaamheden heeft verricht. Verweerder heeft geen eindfactuur gestuurd, (mede) waardoor voormelde fout niet is gecorrigeerd. Klachtonderdelen deels gegrond en deels ongegrond. Voorwaardelijke schorsing van twee weken.