Zoekresultaten 42541-42550 van de 42773 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0082 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.370

  Niet voldoen aan de in van artikel 1 van de Verordening Vakbekwaamheid op ieder lid van de beroepsorganisatie neergelegde verplichting zich zodanig te scholen en bij te scholen op juridisch en vakinhoudelijk gebied, op het gebied van het kantoormanagement, op het gebied van juridische dienstverlening en alle overige gebieden die de vakbekwaamheid kunnen bevorderen, dat het lid beschikt over de kennis die noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Aan deze verplichting is in beginsel voldaan als een lid binnen een aansluitende periode van twee kalenderjaren een door het bestuur van de KBVG vast te stellen minimum aantal opleidingspunten heeft behaald.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0063 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.525

  Onjuiste specificatie

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0044 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.142

  Termijn van het indienenvan de klacht niet dermate lang dat klaagster niet in haar klacht kan worden ontvangen. Gerechtsdeurwaarder in loondienst is niet verantwoordelijk voor kantoorbeleid Het in rekening brengen van nasalaris zonder rechtsgeldige titel is vanaf 9 maart 2006 niet meer toegestaan. Dit betekent ook dat in zaken waarin voor 9 maart 2006 een vonnis is betekend met bevel tot betaling van nasalaris dit niet meer mag worden meegnomen in verdere executiehandelingen.  

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0025 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.222

  Niet (adequaat) beantwoorden brieven waardoor het voor klager  niet goed mogelijk was om vast te stellen welk bedrag nog moest worden voldaan.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0006 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.391

  Niet (tijdig) voldoen aan wettelijke verplichting tot inleveren van de jaarstukken.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0076 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.335

  Op verzoek van een opdrachtgever plaatsen van een advertentie zonder deugdelijke grondslag waardoor klager publiekelijk te kijk werd gezet

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0057 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.415

  Onvoldoende informatie verschaft en verwisselen adressen bij betekening

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0038 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.54

  Van de gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij brieven met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso binnen een redelijke termijn beantwoordt.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0019 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.177

  Vaste rechtspraak is dat het in op de weg van de gerechtsdeurwaarder ligt om een debiteur tijdig in kennis te stellen van het intrekken of niet doorgaan van een beslag. Indien een eenmaal aangekondigde beslaglegging wordt uitgesteld, dan dient dit kenbaar te worden gemaakt aan degene onder wie het beslag gelegd zou worden en aan wie dit laatste was aangekondigd. Dit is niet tijdig gebeurd. Het is natuurlijk niet correct dat klager had moeten bellen om te vragen of de beslaglegging nog doorging, toen er kennelijk niemand verscheen, zoals de gemachtigde ter zitting heeft gesteld.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0070 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.01

  Onder de omstandigheden van het geval, had aan klaagster moeten worden meegedeeld dat de regeling was vervallen en dat er beslag zou worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder kan zich niet beroepen op de aanzegging van beslaglegging bij de betekening van het vonnis op 9 januari 2006. De gerechtdeurwaarder heeft tevens onzorgvuldig gehandeld door de brief niet in een gesloten envelop achter te laten op de voordeur van klaagster. De gerechtsdeurwaarder heeft daarvoor geen aanvaardbare reden gegeven.