Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 21-30 van de 1234 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:50 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/47

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten ten aanzien van een keizersnede bij een hond en een kort daarna uitgevoerde tweede operatie. Gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:51 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/50

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten ten aanzien van een koe ten onrechte te hebben geconcludeerd dat het dier voor noodslachting in aanmerking kwam en bij de zogeheten ‘ante mortem’ keuring en ten aanzien van de invulling van de ‘verklaring voor noodslachting’ onjuist en onzorgvuldig te hebben gehandeld.  Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:52 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/75

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten ten aanzien van het onderzoek en de behandeling van een paard dat koliekklachten had. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:53 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/79

  Dierenarts wordt verweten een hond nodeloos te hebben laten lijden door het dier niet tijdig te euthanaseren. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:41 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/34

  Twee dierenartsen wordt verweten veterinair onjuist c.q. in strijd met de zorgvuldige beroepsuitoefening te hebben gehandeld met betrekking tot de inzet van medicatie bij twee paarden, onder meer door medicatie voor te schrijven die niet voor paarden is geregistreerd, door dit ook niet schriftelijk te onderbouwen en verantwoorden en de diereigenaar niet althans onvoldoende te informeren over het off-label gebruik en de mogelijke risico’s daarvan. Een van de dierenartsen krijgt een berisping. De andere dierenarts wordt een schorsing opgelegd van 3 maanden, gelet op eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:35 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/54

  Dierenarts wordt verweten dat hij een onjuiste diagnose heeft gesteld en een onjuiste behandeling heeft ingesteld ten aanzien van een paard dat, naar later is gebleken, zodanige afwijkingen in de darmen had, dat moest worden besloten tot euthanasie. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:48 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/30

  Klachtambtenaarzaak over het bij pasgeboren kalveren l angdurig en op ontoereikende diagnostiek gestoeld gebruik van colistine, een ‘last resort’ middel in de humane geneeskunde, alsook over het op ontoereikende diagnostiek en evaluatie gebaseerde gebruik van een tweede keuze droogzetter bij melkvee. Gegrond. Volgt onvoorwaardelijke boete van € 1.000 en een voorwaardelijke boete van € 1.000.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:42 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/70

  Dierenarts wordt verweten geen veterinaire hulp te hebben geboden nadat klaagster meermaals telefonisch had aangegeven dat het niet goed ging met haar paard, dat na een door de dierenarts afgelegde visite en een daarbij ingestelde behandeling koliekverschijnselen bleef houden. Gegrond, waarschuwing.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:36 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/32

  Klachten tegen twee dierenartsen met betrekking tot hun handelen voorafgaande en na  een operatie ter verwijdering van een bultje op de schouder van een hond. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:43 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/21

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten met betrekking tot het afleveren van antibiotica op een varkenvermeerderingsbedrijf niet te hebben gehandeld conform de vigerende wet- en regelgeving en de zorgvuldige beroepsuitoefening. Gegrond. Volgt voorwaardelijke geldboete van € 1.000.