Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 1193 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:30 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/46

  Dierenarts wordt verweten dat hij medewerking heeft verleend aan door klager vermeende dubieuze praktijken van een handelsstal en dat hij ten aanzien van de door klager gekochte paarden had moeten signaleren dat ze niet gezond waren, in welk kader de dierenarts ten onrechte een verklaring zou hebben afgegeven waarin is vermeld dat dit wel het geval was. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:24 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/10

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten met betrekking tot de verleende zorg aan een hond met hoestklachten, in die zin dat onvoldoende onderzoek is verricht naar de ziekteverschijnselen en dat met betrekking tot de ingestelde medicamenteuze behandeling onjuist is gehandeld. Gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:18 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/128

  Dierenarts wordt verweten veterinair onjuist te hebben gehandeld doordat een ernstig zieke kat niet eerder is ingeslapen, maar in plaats daarvan nog nader onderzoek is ingesteld naar het onderliggende ziektebeeld. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:12 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/109

  Dierenarts sub 1 wordt, in hoofdzaak, verweten dat zij zonder overleg heeft gekozen voor sedatie van de kat van klaagster met gebruikmaking van een braunule in plaats van dit te doen middels een intramusculaire injectie in de bilspier en dat zij heeft verzwegen dat de kat zich tijdens het plaatsen van de braunule hevig heeft verzet. Het college heeft uit de stukken c.q. het verhandelde ter zitting begrepen dat een en ander er in de beleving van klaagster toe heeft geleid dat verwondingen konden ontstaan, die tot een verslechtering van de gezondheid van de kat hebben geleid en uiteindelijk euthanasie noodzakelijk hebben gemaakt.   Dierenarts sub 2 wordt, in hoofdzaak, verweten de kat niet de noodzakelijke medische hulp te hebben verleend en te zeer te hebben aangedrongen op euthanasie, naast dat ook hem wordt verweten informatie over de gang van zaken tijdens het plaatsen van de braunule te hebben achtergehouden. Beide klachten ongegrond.  

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:25 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/11

  Dierenarts wordt verweten tekort te zijn geschoten in de zorgverlening aan een papegaai tijdens een verblijf in een door hem geëxploiteerd pension, waarbij ziekteverschijnselen niet zouden zijn opgemerkt en is nagelaten daar onderzoek naar te doen. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:19 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/18

  Dierenarts wordt verweten dat hij veterinair tekort is geschoten in de zorg voor een kat met nierfalen door onder andere geen infuusbehandeling toe te passen. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:13 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/111

  Dierenarts wordt verweten, samengevat, bij een klinisch en röntgenologisch onderzoek van het paard van klaagster en het daarvan opgemaakte keuringsrapport veterinair onjuist c.q. onzorgvuldig te hebben gehandeld. Meer specifiek wordt beklaagde verweten dat hij, in tegenstelling tot hetgeen de schriftelijke conclusie in het keuringsrapport doet suggereren, tegen klaagster zou hebben gezegd dat hij het paard afkeurde, naast dat beklaagde volgens klaagster in het rapport geen opmerking had mogen maken over de verhandelbaarheid van het paard. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:26 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/43

  Dierenarts wordt verweten, dat hij tekort is geschoten bij een operatie ter verwijdering van de anaalklieren van de hond van klaagster, alsmede met betrekking tot de verleende nazorg. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:20 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2019/24

  Dierenarts wordt verweten, zakelijk weergegeven, dat hij ten aanzien van de kat van klager onvoldoende onderzoek heeft verricht, een verkeerde diagnose heeft gesteld en dientengevolge een verkeerde behandeling heeft ingezet c.q. voorgesteld. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2020:14 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2018/113

  Dierenarts wordt verweten, samengevat en zakelijk weergegeven, veterinair nalatig te hebben gehandeld ten aanzien van de behandeling van het zieke veulen van klaagster.  Ongegrond.