Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 1318 resultaten

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:60 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/109

  Dierenarts wordt verweten dat de hond van klaagster niet direct is geopereerd nadat bij een CT-scan een naald in de lever werd waargenomen en dat hij nalatig heeft gehandeld toen er na een door hem uitgevoerde heupoperatie complicaties ontstonden. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:54 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/111

  Dierenarts wordt verweten ten aanzien van een benauwde hond verwijtbaar onjuist c.q. nalatig te hebben  gehandeld ter zake van het verrichte onderzoek, de diagnosestelling en de afgifte van medicatie. Gegrond, berisping.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:61 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/127

  Dierenarts wordt verweten bij het uitvoeren van een FIV/FeLV test bij een kat onzorgvuldig te hebben gehandeld, in die zin dat er voorafgaande aan die bloedtest bij het scheren van de huid vier grote open wonden zouden zijn ontstaan. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:55 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/116

  Dierenarts wordt verweten veterinair tekort te zijn geschoten in de behandeling van een (lacterende) kat, door het antibioticum Stomorgyl 20 (REG NL  7310) voor te schrijven en klager onvoldoende te informeren over mogelijke risico’s van dit middel, als gevolg waarvan er zes kittens zijn overleden. Ongegrond. 

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:2 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/45

  Klachtambtenaarzaak. Dierenarts wordt verweten in strijd met de wettelijke regelgeving en de zorgvuldige beroepsuitoefening bij een paard het antimicrobiële middel Flammazine en bij een veulen het antibioticum Wondercef te hebben toegepast zonder het (vooraf dan wel achteraf) uitvoeren van een gevoeligheidstest. Gegrond. Volgt voorwaardelijke geldboete van € 500.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:62 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/15

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een kat nalatig te hebben gehandeld door op basis van een onjuist geïnterpreteerde bloeduitslag ten onrechte te hebben geadviseerd tot euthanasie. De klacht is ongegrond verklaard.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:56 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/58

  Dierenarts wordt verweten bij een hond geen hartafwijking te hebben gediagnosticeerd en een verkeerd medicatietraject te hebben ingezet. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2022:3 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2021/6

  Dierenarts wordt verweten dat klaagster haar kat tijdens een opname op de praktijk niet heeft mogen bezoeken om het dier hulp te bieden en dat de lichamelijke verzorging van de kat tijdens die opname ernstig te wensen heeft overgelaten. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:63 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/124

  Drie dierenartsen wordt, in hoofdzaak, verweten tekort te zijn geschoten met betrekking tot de diagnostiek en de behandeling van een kat met maagdarmklachten. Klachten ongegrond.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2021:57 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2020/87

  Dierenarts wordt verweten met betrekking tot een kat tot tweemaal toe te hebben gekozen voor de subcutane toediening van fysiologisch zout in plaats van een intraveneuze infuusbehandeling en dat de kat niet is verwezen naar een andere kliniek voor nadere diagnostiek. Ongegrond.