Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 115 resultaten

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:98 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.207

  Klacht tegen longarts. De vader van klager was bekend met COPD GOLD IV en sinds 2016 bij de longarts (poliklinisch) onder behandeling. De vader is begin 2018 met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen en daar na enkele dagen overleden. Klager verwijt de longarts dat zij zijn vader in 2017 een negatief reisadvies heeft gegeven, dat zijn vader tijdens de laatste ziekenhuisopname niet de juiste antibiotica heeft gekregen, dat op een verkeerde manier slijm is opgezogen en dat ten onrechte de zuurstoftoediening is opgehoogd. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht kennelijk ongegrond verklaard. Daarbij is onder meer overwogen dat de longarts tijdens de laatste opname niet bij de behandeling van de vader betrokken is geweest en dat overigens het dossier geen aanknopingspunten biedt dat tijdens die opname onjuiste beslissingen zijn genomen. Het Centraal Tuchtcollege bevestigt deze beslissing.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2020:47 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2019/393

  Klaagster - pleegmoeder van een jong minderjarig kind - verwijt de GZ-psycholoog dat zij op basis van uiterst summier en onzorgvuldig verricht onderzoek - bestaande uit één enkel gesprek met de moeder en één observatie van moeder en kind - een verstrekkende conclusie heeft getrokken aangaande het opvoedperspectief. Verweerster heeft nagelaten te informeren naar de ontwikkelingen, achterstand en zorgen rondom het kind. Volgens klaagster zou het belang van het kind centraal moeten staan en zou de omgeving van het kind moeten worden betrokken in het onderzoek, zoals onder meer het horen van de pleegouders bij wie het kind sinds zijn geboorte woont. Het rapport van verweerster voldoet niet aan de vijf door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geformuleerde criteria. Verweerster heeft verweer gevoerd. Gegrond schorsing

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:93 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.157

  Klacht tegen neuroloog. Klager is in 2013 behandeld door een plastisch chirurg. Nadien kreeg hij onder meer pijnklachten. De neuroloog heeft klager in verband hiermee in de periode 2014 tot en met 2016 meermalen op consult gezien. Klager verwijt de neuroloog onder meer dat hij bewust klagers klachten en symptomen niet heeft erkend en behandeld en bewust een onjuiste diagnose heeft gesteld. Hij verwijt de neuroloog ook het achterhouden en manipuleren van medische gegevens van klager. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege heeft het beroep van klager tegen deze beslissing verworpen.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:94 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.158

  Klacht tegen neuroloog. Klager is in 2013 behandeld door een plastisch chirurg. Nadien kreeg hij onder meer pijnklachten. Klager is in verband hiermee in de periode 2014 tot en met 2016 meermalen door een neuroloog (eveneens aangeklaagd) gezien. In 2015 is klager door zijn huisarts voor een second opinion naar de in de onderhavige zaak aangeklaagde neuroloog verwezen. Klager verwijt deze neuroloog onder meer dat hij bewust klagers klachten en symptomen niet heeft erkend en behandeld en bewust een onjuiste diagnose heeft gesteld. Hij verwijt de neuroloog ook het achterhouden en manipuleren van medische gegevens van klager. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege heeft het beroep van klager tegen deze beslissing verworpen.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:40 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 241/2019

  Klager verblijft in een TBS instelling. Klager heeft vele klachten ingediend tegen gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en psychiaters. In de kern betreffen de klachten de procedure tot verkrijging van verlof. Klager heeft de klachten ingetrokken. Beklaagden hebben aangegeven voortzetting van de behandeling van de klachten te wensen.    

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:41 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 242/2019

  Klager verblijft in een TBS instelling. Klager heeft vele klachten ingediend tegen gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en psychiaters. In de kern betreffen de klachten de procedure tot verkrijging van verlof. Klager heeft de klachten ingetrokken. Beklaagden hebben aangegeven voortzetting van de behandeling van de klachten te wensen.    

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:90 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.215

  Klacht tegen verzekeringsarts. Klager heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen en is al langer tijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt. In het kader van een letselschadeprocedure heeft verweerder een verzekeringsgeneeskundig onderzoek verricht om klagers beperkingen vast te stellen. Klager verwijt verweerder dat hij zijn onderzoek en het rapport onvoldoende deskundig en zorgvuldig heeft uitgevoerd c.q. opgesteld en verder dat hij zich niet voldoende in de aandoening van klager heeft verdiept respectievelijk zijn klachten niet voldoende serieus heeft genomen. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:42 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 245/2019

  Klager verblijft in een TBS instelling. Klager heeft vele klachten ingediend tegen gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en psychiaters. In de kern betreffen de klachten de procedure tot verkrijging van verlof. Klager heeft de klachten ingetrokken. Beklaagden hebben aangegeven voortzetting van de behandeling van de klachten te wensen.    

 • ECLI:NL:TGZCTG:2020:91 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.106

  Klacht tegen verzekeringsarts. Verweerder heeft klager bedrijfsgeneeskundig begeleid. Klager verwijt verweerder – samengevat – dat hij (1) zich ten onrechte als bedrijfsarts heeft gepresenteerd, (2) tekort is geschoten in de begeleiding, (3) erop heeft aangedrongen klagers arbeidsrelatie te beëindigen en (4) zich in de civiele procedure tussen klager en zijn werkgever heeft gemengd. Het Regionaal Tuchtcollege heeft het eerste deel van de klacht geheel en het tweede gedeeltelijk gegrond verklaard, aan verweerder de maatregel van berisping opgelegd en geanonimiseerde publicatie van de beslissing gelast. Het beroep van klager slaagt gedeeltelijk. Het Centraal Tuchtcollege verklaart het tweede (geheel) en derde klachtonderdeel alsnog gegrond, bepaalt dat de maatregel van berisping gehandhaafd blijft en gelast publicatie van de beslissing.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:43 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 247/2019

  Klager verblijft in een TBS instelling. Klager heeft vele klachten ingediend tegen gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en psychiaters. In de kern betreffen de klachten de procedure tot verkrijging van verlof. Klager heeft de klachten ingetrokken. Beklaagden hebben aangegeven voortzetting van de behandeling van de klachten te wensen.