Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 111-115 van de 115 resultaten

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:20 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 1979

  De bedrijfsarts wordt verweten dat zij op onzorgvuldige wijze een onjuiste verklaring heeft uitgegeven waardoor de schijn naar de werkgever is gewekt dat er niets aan de hand zou zijn. Dit in tegenstelling tot het medische rapportagesysteem waarin (chronisch) PTSS diagnose wordt vermeld. Inlichtingen- en medewerkingsplicht van de patiënt ( a rt. 7:452 BW). Verweerster wist niet en klager meldde niet dat diagnose PTSS was gesteld. De vraag of verweerster het had moeten weten beantwoordt het college, gelet op de inhoud van dossier en spreekuurcontacten, ontkennend. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:21 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 1961

  Bedrijfsarts wordt verweten dat hij twee verslagen heeft opgesteld die haaks op elkaar staan, dat hij in het rapport voor de WIA-aanvraag feitelijk onjuiste en overtrokken gegevens heeft gebruikt en argumenten heeft opgenomen zonder die te verifiëren en aan klaagster terug te koppelen en zijn onpartijdigheid heeft geschonden. Discrepantie. Onderscheid tussen de uitlatingen van de manager en eigen bevindingen en conclusies. Geen schending onpartijdigheid. Bespreking nadere bevindingen met klaagster alvorens deze te rapporteren aan het UWV. Gedeeltelijk gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2020:22 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19119

  Verwijt aan huisarts, dienstdoend op de huisartsenpost, dat zij als verantwoordelijke voor de triagist de ernstige klachten van de patiënt niet serieus heeft genomen, hem niet heeft laten komen en een onjuiste diagnose heeft gesteld. College: de huisarts mocht op basis van de aan haar beschikbaar gestelde informatie het waarneembericht autoriseren op de wijze zoals door haar gedaan. Opgegeven klachten geen alarmsymptomen voor een longontsteking. Het waarneembericht was voldoende gedocumenteerd: er was doorgevraagd en samengevat. Adequaat vangnetadvies gegeven. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:25 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 117-2019

  Klacht over onderzoek en rapportage van arts in het kader van een beoordeling door het UWV. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2020:26 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 157-2019

  Arts, werkzaam voor arbodienst, wordt verweten zich niet neutraal en weinig begripvol te hebben opgesteld.