Zoekresultaten 11-20 van de 19659 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2023:313 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-590/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. De klagende advocaat is kennelijk niet-ontvankelijk omdat hij geen eigen rechtstreeks belang heeft bij de klacht.

 • ECLI:NL:TADRARL:2023:314 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-589/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Klacht niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de klachttermijn.

 • ECLI:NL:TAHVD:2023:218 Hof van Discipline 's Gravenhage 220236 230272

  Verweerster heeft klager een e-mail gestuurd met daarin de aankondiging dat zij namens haar cliënte aangifte bij de politie en hoofdofficier van justitie zal doen. Verweerster heeft geen aangifte gedaan. Uit de omstandigheden leidt het hof af dat de bedoeling van de e-mail was dat deze dreigend zou overkomen en klager zodanig schrik aan zou jagen dat hij van het indienen van een tuchtklacht zou afzien. Het hof acht deze handelwijze, gelet op het daarmee beoogde doel, oneigenlijk en disproportioneel en daarmee onbetamelijk. Nadat namens klager een advocaat contact met verweerster heeft opgenomen en navraag heeft gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de aangifte heeft verweerster op diens herhaalde verzoeken niet gereageerd. Ook deze handelwijze acht het hof onbetamelijk. Vernietiging beslissing raad ten aanzien van opgelegde waarschuwingen. Berisping. Proceskostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TADRARL:2023:315 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-593/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. De voorzitter verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:241 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-432/DH/RO

  Raadsbeslissing. Verweerder handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door welbewust geen gevolg te geven aan een onherroepelijke beslissing van de raad. Verweerder was gehouden om te verrekenen en heeft dit niet gedaan. Ook heeft verweerder het griffierecht en de reiskosten van klager niet vergoed na de vorige beslissing van de raad. Verweerder schaadt het vertrouwen in de advocatuur door een tuchtrechtelijke beslissing niet op te volgen en door zich onwelwillend op te stellen jegens een beroepsgenoot. Schorsing 8 weken, waarvan 4 weken voorwaardelijk.

 • ECLI:NL:TADRARL:2023:311 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-557/AL/MN

  Voorzittersbeslissing. Verweerder heeft vanaf het begin helder aan klager uitgelegd hoe het systeem van gefinancierde rechtshulp werkt met achteraf een resultaatbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand. Ook heeft verweerder duidelijk gecommuniceerd over de status van de door hem aan klager gestuurde pro forma declaratie en dat klager die niet op dat moment hoefde te betalen. Verweerder heeft zich na de ontstane vertrouwensbreuk met klager op zorgvuldige en tijdige wijze aan de zaak onttrokken. Klager was gewaarschuwd en had na de onttrekking nog voldoende tijd om een andere advocaat voor de zitting bij de rechtbank te vinden. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2023:242 Raad van Discipline 's-Gravenhage 23-482/DH/RO

  Dekenbezwaar. Verwijzing naar overlappende beslissing met zaaknummer 23-432. Verweerder heeft zich daarnaast niet welwillend opgesteld richting zijn beroepsgenoten, waaronder de deken. Wegens forse maatregel in 23-432, volstaat de raad hier met een waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2023:306 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-527/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Klacht tegen de eigen advocaat over de kwaliteit van de dienstverlening. Het is begrijpelijk dat klager teleurgesteld is over het negatieve procesadvies, maar daarvan kan verweerster geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Het is de taak van een advocaat om de cliënt naar behoren te adviseren over de kans van slagen en de (on)mogelijkheden in een zaak. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2023:224 Raad van Discipline Amsterdam 23-714/A/A

  Voorzittersbeslissing; kennelijk ongegronde klacht over de advocaat van de wederpartij in een familierechtzaak. Weliswaar is verweerster gehouden in familiezaken zo mogelijk de-escalerend op te treden, maar dat betekent niet dat verweerster zich heeft te gedragen zoals klager wenst.

 • ECLI:NL:TADRARL:2023:307 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 23-525/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. De voorzitter verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij deels niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding en deels kennelijk ongegrond.