Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 71-80 van de 105 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:163 Raad van Discipline Amsterdam 20-842/A/A

  Ongegrond verzet. (Dat klager niet bij de zitting aanwezig was en twee uur voor de zitting mobiel had gebeld met de mededeling dat hij vastzat in de trein maakt volgens de beslissing gelet op de bijkomende omstandigheden niet dat de zitting ten onrechte is doorgegaan en geen nieuwe zitting is gepland.)

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:157 Raad van Discipline Amsterdam 21-456/A/A 21-457/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaten van de wederpartij deels kennelijk ongegrond en deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:158 Raad van Discipline Amsterdam 21-458/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat die optreed voor zichzelf kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerder onvoldoende onafhankelijk was. De vraag of het door verweerder gelegde beslag onrechtmatig is, is niet ter beantwoording aan de tuchtrechter.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:122 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-522/DB/OB

  Advocaat heeft tijdens de behandeling van een faillissementsverzoek gesteld dat er sprake was van een onbetaalde steunvordering, welke stelling door klaagster niet althans onvoldoende is betwist. Niet gebleken dat de advocaat, ter misleiding van de rechter, onjuiste informatie heeft verstrekt. klacht voor zover ingediend door de aandeelhouder van klaagster pro se kennelijk niet-ontvankelijk vanwege ontbreken eigen belang. Klacht gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk ongegrond.  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2021:123 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 21-466/DB/LI

  Voorzittersbeslissing. Klaagster stelt dat zij, in haar hoedanigheid van derde, door de wijze waarop verweerder is opgetreden bij de behandeling van een of meer dossiers van B, in haar belangen is geschaad. Verweerder heeft met een beroep op de op hem rustende geheimhoudingsplicht naar voren gebracht dat hij over zijn bijstand aan B niets kan verklaren. De voorzitter stelt vast dat klaagster de klacht niet met concrete feiten en omstandigheden heeft toegelicht en onderbouwd en dat enig (begin van) bewijs van de juistheid van klaagsters stellingen ontbreekt. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:121 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-722

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in alle onderdelen ongegrond. Van onnodig dagvaarden, ondeskundig handelen of het verstrekken van onjuiste informatie is de raad niet gebleken. Evenmin is gebleken van onnodig grievende uitlatingen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2021:153 Raad van Discipline Amsterdam 21-429/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij deels kennelijk ongegrond en deels kennelijk niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang. Onder meer geen sprake van het verstrekken van onjuiste informatie of het frustreren van een minnelijke regeling.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:128 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-410

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2020:311 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-471

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat tegenpartij. Wegens termijnoverschrijding klagers in klachtonderdeel a) en b) niet ontvankelijk. Klachtonderdeel c): niet gebleken dat verweerster bij de behartiging van de belangen van haar cliënten de grenzen van de onder 4.1 bedoelde vrijheid heeft overschreden. Dit klachtonderdeel is daarom kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:122 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-914

  Voorzittersbeslissing. Klacht over verweerder in de hoedanigheid van deken. Een aantal klachtonderdelen niet-ontvankelijk wegens verstrijken van de driejaarstermijn. Overige klachtonderdelen kennelijk ongegrond.