Zoekresultaten 12871-12880 van de 12992 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0132 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 T 056

  Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht, aangezien hij zijn klacht niet verder heeft aangevuld met de voor het in behandeling nemen van de klacht noodzakelijke gegevens.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0133 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 T 054

  De behandeling van de klacht is gestaakt. Klaagster wordt geacht de klacht te hebben ingetrokken daar zij niet meer verder heeft gereageerd op brieven van het College.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0109 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 126/2009

  Klacht Inspectie tegen huisarts die zijn moeder in het verpleeghuis op haar sterfbed heeft behandeld. Waarschuwing. Huisarts mocht niet zonder afspraak met de verpleeghuisarts zijn moeder (weer) gaan behandelen en heeft hierdoor de verzorging in verwarring gebracht. Voorts niet lege artis gehandeld door, naast de door de verpleeghuisarts voorgeschreven morfine, Dormicum te geven alsmede pethidine, die ook nog eens deels over de datum was.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0110 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 092/2009

  Klacht tegen gezondheidszorgpsycholoog. Psycholoog geeft aan zijn cliënt, de ex- echtgenote van klager, een geneeskundige verklaring af ten behoeve van een juridische procedure inzake een mogelijke ondertoezichtstelling van klagers dochter. De inhoud van de verklaring voldoet niet aan de door het Centraal Tuchtcollege ontwikkelde criteria. Het College heeft de psycholoog een berisping opgelegd.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0112 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 O 136

  2009 O 136: Klager verwijt de gynaecoloog dat hij, door niet tussentijds controles uit te voeren, onzorgvuldig heeft gehandeld en voorts dat hij, o.a. gelet op het geboortegewicht van de kinderen, de keizersnede eerder had moeten uitvoeren. De gynaecoloog heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college heeft de klacht in al haar onderdelen afgewezen.    

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0113 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 O 043

  2009 O 043: Klaagster verwijt de arts dat zij een overdosis Bio-Alcamid bij klaagster heeft ingespoten. Door die behandeling heeft klaagster klachten over bulten en scheuren in haar gezicht. De arts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college heeft de klacht in raadkamer afgewezen.    

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0114 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 O 014

  2009 O 014: Klaagster is ontevreden over het handelen van de huisarts in het algemeen. In het bijzonder verwijt klaagster de huisarts onder meer dat hij haar echtgenoot niet tijdig en adequaat heeft behandeld voor problematiek aan de rug en dat hij op onprofessionele wijze heeft gereageerd op klaagsters verzoek voor doorverwijzingen voor verschillende gezinsleden. De huisarts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college heeft de klacht in raadkamer afgewezen.      

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0102 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 09212b

   

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0101 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 09212a

   

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0097 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 08201

  Klager verwijt verweerder, sportarts, dat hij klager ten onrechte heeft goedgekeurd voor de functie van brandwacht. Deze functie was reeds bij aanvang niet passend voor klager. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college is van oordeel dat ook indien er vanuit wordt gegaan dat het (alleen) ging om een keuring voor de opleiding, uit de stukken diende te blijken wat tijdens de opleiding aan belastbaarheidseisen gold en of klager daaraan voldeed. Dat is niet het geval. De keuring was te weinig toegesneden op de specifieke situatie van klager. Verweerder is sportarts maar heeft zich begeven op het gebied van de arbeidsgeneeskunde. Beslissing: gegrond, waarschuwing.