Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 147 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:109 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-712/DH/DH

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:375 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-731/AL/NN

  Voorzittersbeslissing. De voorzitter verklaart een klacht over de eigen advocaat in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:110 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-907/DH/RO

  Klacht tegen voormalig executeur. Verweerder heeft informatie over klager opgevraagd bij een instantie, waarbij hij zich heeft gepresenteerd als executeur, terwijl hij dat op dat moment niet meer was. Daarbij heeft verweerder zich vanuit die gestelde hoedanigheid ook actief bemoeid met de schuldpositie van klager bij die instantie. Klacht gegrond. Schorsing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:376 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 19-063/AL/MN

  Verzetbeslissing. De raad van discipline verklaart het verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:123 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-372/AL/MN

  Raadsbeslissing. De raad verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:111 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-908/DH/RO

  Klacht tegen voormalig executeur. Verweerder is door het hof veroordeeld in de proceskosten. Verweerder weigert die te voldoen, terwijl de beschikking van het hof duidelijk is over wie die kosten moet voldoen. Door niettemin te weigeren de proceskosten te voldoen, laat verweerder de belangen van klager (en diens mede erfgenamen) in het gedrang laat komen. Klacht gegrond. Berisping.

 • ECLI:NL:TADRARL:2021:377 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-691/AL/NN

  Verzetbeslissing. Het verzetschrift is buiten de verzettermijn ingediend en ontvangen. Klaagster heeft derhalve niet tijdig een verzetschrift ingediend. Klaagster heeft enkel aangegeven dat zij vindt dat ze wel tijdig haar verzetschrift heeft ingediend, maar naar het oordeel van de raad misrekent zij zich. Zij heeft geen verklaring gegeven die een verschoonbare termijnoverschrijding oplevert. Klaagster is derhalve niet-ontvankelijk in haar verzet.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:124 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-278/AL/GLD

  Raadsbeslissing. De raad verklaart een klacht over de advocaat van de wederpartij ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:112 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-930/DH/DH

  Klacht over advocaat wederpartij. Verweerder heeft, zonder overleg, stukken aan getuigen toegestuurd, waaronder ook procestukken. Verweerder heeft daarmee een handeling verricht die zou kunnen leiden tot ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen. En in een enkel geval waarschijnlijk ook daadwerkelijk tot ongeoorloofde beïnvloeding heeft geleid. Klacht gegrond. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:125 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 21-808/AL/GLD

  Voorzittersbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Klagers verwijten verweerder (onder meer) dat hij excessief heeft gedeclareerd en dat hij hen onjuist heeft ingelicht. De voorzitter verklaart een klachtonderdeel niet-ontvankelijk wegens termijn overschrijding. De overige klachtonderdelen worden kennelijk ongegrond verklaard.