Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 155 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:18 Raad van Discipline Amsterdam 21-499/A/NH/D

  Hangt samen met 21-500/A/NH.  Gegrondverklaring van het dekenbezwaar. Berisping. Verweerder mocht niet optreden tegen zijn voormalige werkgever in een procedure. Hij heeft over zijn betrokkenheid bij die procedure tegenover de deken gelogen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:19 Raad van Discipline Amsterdam 21-640/A/NH

  Klacht is niet-ontvankelijk omdat niet is voldaan aan de driejaarstermijn.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:20 Raad van Discipline Amsterdam 21-1000/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over voormalige eigen advocaat. Kwaliteit dienstverlening. Handelen van verweerder is niet zodanig onvoldoende voortvarend dat dit de grenzen van het tuchtrechtelijk ontoelaatbare overschrijdt. Klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:21 Raad van Discipline Amsterdam 21-999/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij, kennelijk ongegrond. Verweerder mocht de belangen van zijn cliënt behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschafte.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:15 Raad van Discipline Amsterdam 21-501/A/A

  Verzet ongegrond

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:16 Raad van Discipline Amsterdam 21-736/A/NH

  Hangt samen met 21-500/A/NH. Klacht is gegrond. Berisping. De vrijheid die verweerder heeft in het kader van een tegen hem gerichte klacht zijn belangen te verdedigen, is niet onbegrensd. Verweerder heeft met zijn uitlatingen de betamelijkheidsnorm overschreden.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:17 Raad van Discipline Amsterdam 21-500/A/NH

  Klacht is gegrond. Verweerder die als advocaat in loondienst was van klagers advocatenkantoor, mocht niet optreden tegen zijn voormalige werkgever in een procedure en geen interne kantoorcommunicatie in die procedure inbrengen.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:13 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-943/DH/DH

  Voorzittersbeslissing. Klacht niet ontvankelijk door overschrijding van de vervaltermijn.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:7 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-686/DH/DH

  Klacht over feitenonderzoek door advocaat. Verweerster heeft in opdracht van klaagsters werkgever een zogenaamd feitenonderzoek verricht in een arbeidsrechtelijke kwestie, terwijl feitelijk sprake was van een zedenzaak. Er is veel misgegaan voor, tijdens en na het onderzoek: zo is klaagster voorafgaand en tijdens het onderzoek op geen enkel moment geïnformeerd over het doel en de werkwijze van het onderzoek en haar rechten en mogelijkheden in het onderzoek, terwijl het onderzoek verstrekkende (arbeidsrechtelijke) gevolgen voor haar kon hebben en uiteindelijk ook heeft gehad. Verder is klaagster niet op de hoogte gestelde van de uitbreiding van het onderzoek en is een gesprek met klaagster op sturende wijze gevoerd. Ook heeft verweerster een conceptrapport opgesteld dat tendentieus, selectief en eenzijdig belicht is. Verweerster heeft onzorgvuldig, ondeskundig en onvoldoende integer gehandeld en klaagsters belangen op meerdere momenten nodeloos en op ontoelaatbare wijze geschaad. Gelet op onder meer het feit dat sprake is van een opeenstapeling van opvolgende fouten en onzorgvuldigheden in een gevoelig (zeden)onderzoek en de impact van het handelen op klaagster legt de raad, ondanks dat verweerster nog maar kort advocaat-stagiaire was, een voorwaardelijke schorsing van twee weken op.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:8 Raad van Discipline 's-Gravenhage 21-687/DH/DH

  Klacht over belangenverstrengeling. Verweerster heeft in een arbeidsrechtelijke kwestie tegen klaagster opgetreden, terwijl haar kantoorgenoot (en tevens stagiair) kort daarvoor een feitenonderzoek had gedaan, dit onderzoek had geleid tot de arbeidsrechtelijke kwestie en de legitimiteit van het onderzoek nadrukkelijk ter discussie was gesteld. Verweerster had in deze kwestie niet voor de werkgever mogen optreden. Berisping.