Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 104 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:101 Raad van Discipline Amsterdam 20-215/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over Gedragsregel 15 kennelijk ongegrond. Klaagster is nimmer cliënte van verweerder geweest.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:96 Raad van Discipline Amsterdam 20-198/A/NH

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Het stond verweerder vrij om in het belang van zijn cliënte de bankafschriften op te vragen van de overledene.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:90 Raad van Discipline Amsterdam 20-187/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond. Zoals verweerder terecht heeft aangevoerd betekent een slagingskans van 50% of meer dan er ook eens kans bestaat (van 50% of minder) dat de onderhandelingen niet zouden slagen. Dat die inschatting onjuist was en verweerder dat wist of had kunnen weten is niet gebleken.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:102 Raad van Discipline Amsterdam 19-742/A/NH

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:97 Raad van Discipline Amsterdam 20-206/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over verweerder in zijn hoedanigheid van klachtenfunctionaris kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:91 Raad van Discipline Amsterdam 20-186/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerster brieven bewust op een voor klager ongelukkig tijdstip heeft verstuurd. Geen sprake van onttrekking van de kinderen aan het gezag van klager. De vraag of de berekening van verweerster van het inkomen van klager juist is, is ter beoordeling aan de civiele rechter en niet aan de tuchtrechter.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:103 Raad van Discipline Amsterdam 19-787/A/A

  Ongegrond verzet

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:98 Raad van Discipline Amsterdam 20-211/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat niet-ontvankelijk vanwege tijdverloop.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:92 Raad van Discipline Amsterdam 20-031/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:104 Raad van Discipline Amsterdam 19-812/A/A

  Ongegrond verzet