Zoekresultaten 39441-39450 van de 39881 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0219 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.449verzet

  De in verzet aangevoerde gronden geven de Kamer geen aanleiding anders te beslissen dan de vboorzitter heeft gedaan. Uitleg taak voorzitter, verschil tussen klacht en tuchtrecht en doel van het tuchtrecht.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0213 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.112

  Bewaringstekort als gevolg van een berekeningswijze van incassoprovisie die achteraf onjuist is gebleken maar waar de gerechtsdeurwaarder niet eerder op was gewezen

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0207 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.106verzet

  Voorbarig gelegd beslag. Verzet gegrond, beslissing voorzitter vernietigd.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0220 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.447verzet

  D in verzet aangevoerde gronden geven de Kamer geen aanleiding anders te beslissen dan de voorzitter heeft gedaan.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0214 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.478verzet

  De gronden van het verzet geven de Kamer geen aanleiding anders te beslissen dan de voorzitter heeft gedaan.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0208 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.573

  Taak gerechtsdeurwaarder bij ontruiming

 • ECLI:NL:TPETPVE:2009:YD0043 Tuchtgerecht Productschap Pluimvee en Eieren Zoetermeer TPPE0909

  Nalaten een jaarlijks hygiënogram op pluimveebedrijf uit te voeren. Betrokkene heeft een zeer klein scharrelkippenbedrijf, en is inmiddels gestopt met het houden van kippen. Voorzittersuitspraak.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0159 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-44

  Klager is geen erfgenaam. Ook zijn oom [...], een broer van erflaatster, wiens belang klager in deze procedure mede behartigt, is geen erfgenaam. Nu de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap niet ten behoeve van hen is opgetreden, zijn zij niet als belanghebbenden bij de wijze van afwikkeling aan te merken. Voor zover wordt geklaagd over de duur van de afwikkeling, is de klacht dan ook niet-ontvankelijk. In het midden kan blijven of de klacht tijdig -  dat wil zeggen: binnen drie jaar na het verkrijgen van bekendheid met een mogelijke nalatigheid van de notaris  - is ingediend. Uit de stukken blijkt dat [oom van klager, broer van erflaatster] de uitvaart van de overledene heeft verzorgd. Daarom had in ieder geval [oom van klager, broer van erflaatster] wel voldoende belang bij informatie over de afwikkeling van de nalatenschap. Voor zover de klacht ziet op de communicatie met de familie, is deze dan ook wel ontvankelijk. De informatie die de notaris desgevraagd aan familieleden van de overledene heeft verstrekt, was naar het oordeel van de Kamer voldoende, in aanmerking genomen dat zij waren onterfd en de notaris aan hen daarom geen inhoudelijke verantwoording over de afwikkeling verschuldigd was. In zoverre is de klacht dus ongegrond, daargelaten of deze tijdig is ingediend.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0160 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-45

  De notaris heeft gedurende enige maanden de familie in de veronderstelling doen verkeren dat het testament uit 1984 nog van kracht was. Deze foutieve gang van zaken is door de notaris erkend. Klacht gegrond, zonder maatregel.

 • ECLI:NL:TDIVTC:2009:YF0162 Veterinair Tuchtcollege 's-Gravenhage 2007/98

  Ten onrecht medicamenteuze behandeling ingesteld.