Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 2531-2540 van de 2548 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0012 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-44

  De notaris heeft klaagster [koper] tijdig ingelicht over de haar door verkoper in rekening gebrachte schadevergoeding in verband met de latere overdracht.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0015 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-54

  1. De kandidaat-notaris heeft ten onrechte aanvankelijk nagelaten klager tekst en uitleg te geven over de reden waarom de akkoordverklaringen van de erfgenamen nodig waren, gezien de discrepantie tussen de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele. De taak van een [kandidaat­]notaris is immers het creëren van een rechtszekere toestand, zijn klanten hierover te informeren en waar nodig uitleg te geven.   2. Gezien het beperkt aantal dagen dat nog restte om de akkoordverklaringen van de erfgenamen te verkrijgen zodat de levering op 1 november 2007 zou kunnen doorgaan, heeft de Kamer er begrip voor dat de notaris klager op het risico van de boeteclausule gewezen heeft.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0006 Kamer van toezicht Rotterdam 20-07

  Onzorgvuldig handelen door de notaris bij het opstellen van een akte van levering. Communicatie met klaagsters.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0007 Kamer van toezicht Rotterdam 21-07

  Beantwoording van de vraag of de notaris over moest gaan tot uitbetaling van de vordering van klaagster bij de verkoop van de voormalige echtelijke woning door de voormalig echtgenoot.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0001 Kamer van toezicht Rotterdam 26-07

  Niet naleven van verplichtingen op grond van artikel 24, lid 4 Wna jo. artikel 112, lid 1 Wna om binnen vier maanden na afloop van een boekjaar, de jaarstukken over dat boekjaar bij het Bureau Financieel Toezicht in te dienen.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0002 Kamer van toezicht Rotterdam 06-07

  Negeren conservatoir beslag dat onder de notaris was gelegd. Gebrekkige communicatie met klaagster.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0003 Kamer van toezicht Rotterdam 23-07

  De notaris hanteert een clausule in zijn Algemene Voorwaarden die in strijd is met de eer en het aanzien van het notarisambt.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0004 Kamer van toezicht Rotterdam 01-07

  Beantwoording van de vraag of de notaris bij de verkoop van een paard in de hoedanigheid van notaris of in de hoedanigheid van privé persoon heeft gehandeld.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0005 Kamer van toezicht Rotterdam 05-07

  Berekening legitieme portie. Declaratiegeschil. Communicatie met klaagster.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0011 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-46

  De notaris moet ervoor zorgen dat de aan hem toevertrouwde gelden te allen tijde ten volle in geldmiddelen aanwezig zijn en dat hij er onmiddellijk en zonder beperking erover kan beschikken; voorts moet het voorstaande blijken uit zijn administratievoering.