Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 2391-2400 van de 2411 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2008:YC0019 Kamer van toezicht Amsterdam 375300 / NT 07-21 Pee

  Deels niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de termijn van artikel 99 lid 12 Wna. Schending geheimhoudingsplicht.

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2008:YC0017 Kamer van toezicht Amsterdam 377431 / NT 07-27 Pee

  controle wilsbekwaamheid testatrice.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0013 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-33

  Niet­-ontvankelijke klacht in verband met vervaltermijn ex artikel 99 lid 12 Wna.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0012 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-44

  De notaris heeft klaagster [koper] tijdig ingelicht over de haar door verkoper in rekening gebrachte schadevergoeding in verband met de latere overdracht.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0015 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-54

  1. De kandidaat-notaris heeft ten onrechte aanvankelijk nagelaten klager tekst en uitleg te geven over de reden waarom de akkoordverklaringen van de erfgenamen nodig waren, gezien de discrepantie tussen de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele. De taak van een [kandidaat­]notaris is immers het creëren van een rechtszekere toestand, zijn klanten hierover te informeren en waar nodig uitleg te geven.   2. Gezien het beperkt aantal dagen dat nog restte om de akkoordverklaringen van de erfgenamen te verkrijgen zodat de levering op 1 november 2007 zou kunnen doorgaan, heeft de Kamer er begrip voor dat de notaris klager op het risico van de boeteclausule gewezen heeft.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0006 Kamer van toezicht Rotterdam 20-07

  Onzorgvuldig handelen door de notaris bij het opstellen van een akte van levering. Communicatie met klaagsters.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0007 Kamer van toezicht Rotterdam 21-07

  Beantwoording van de vraag of de notaris over moest gaan tot uitbetaling van de vordering van klaagster bij de verkoop van de voormalige echtelijke woning door de voormalig echtgenoot.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0001 Kamer van toezicht Rotterdam 26-07

  Niet naleven van verplichtingen op grond van artikel 24, lid 4 Wna jo. artikel 112, lid 1 Wna om binnen vier maanden na afloop van een boekjaar, de jaarstukken over dat boekjaar bij het Bureau Financieel Toezicht in te dienen.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0002 Kamer van toezicht Rotterdam 06-07

  Negeren conservatoir beslag dat onder de notaris was gelegd. Gebrekkige communicatie met klaagster.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0003 Kamer van toezicht Rotterdam 23-07

  De notaris hanteert een clausule in zijn Algemene Voorwaarden die in strijd is met de eer en het aanzien van het notarisambt.