Zoekresultaten 12871-12880 van de 12940 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0052 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008H113b

  2008 H 113b: Klager verwijt de huisarts dat hij zich tijdens de behandeling onvoldoende heeft ingespannen, dat hij onvoldoende onderzoek heeft verricht en dat hij de diagnose van de ernstige ziekte van klager gedurende langere tijd heeft gemist. De huisarts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College heeft de klacht afgewezen.    

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0059 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 H 207

  2008 H 207: Klager verwijt de arts onzorgvuldig handelen bij een ingreep. De arts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College heeft de klacht in raadkamer afgewezen.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0053 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 005

  2009 H 005: Klager verwijt de huisarts dat hij heeft nagelaten de Hb-waarde zelf te bepalen of te laten bepalen en voorts dat hij patiënte (echtgenote van klager) niet heeft verwezen naar het ziekenhuis. De huisarts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College heeft beide klachtonderdelen gegrond geacht en de huisarts een berisping opgelegd.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0060 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 H 057

  2008 H 057: Klaagster verwijt de arts dat hij de - later gestelde - diagnose ook had kunnen stellen als hij de door klaagster verstrekte gegevens in de vragenlijst niet had genegeerd. Voorts verwijt klaagster de arts dat hij ten onrechte niet aan klaagster heeft meegedeeld dat in het MRI verslag “artrose” was vermeld. De arts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College heeft beide klachtonderdelen in raadkamer afgewezen.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0054 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 H 147a

  2008 H 147a: Klaagster verwijt de huisarts allereerst dat hij de uitslag van de mammografie en het echografisch onderzoek onvoldoende met klaagster heeft gecommuniceerd. Voorts wordt de huisarts verweten dat hij een jaar later geen adequaat onderzoek heeft verricht naar haar klachten en haar ten onrechte heeft gerustgesteld. Klaagster meent dat de huisarts zijn beslissing en de mogelijke gevolgen daarvan met klaagster had moeten bespreken. De huisarts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College heeft het eerste klachtonderdeel afgewezen en het tweede klachtonderdeel gegrond geacht en de huisarts een waarschuwing opgelegd.    

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0061 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 H 150a/b

  2008 H 150a/b: Klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, aangezien de persoon tegen wie de klacht is gericht niet behoort tot de kring van personen over wie ingevolge de Wet op de Beroe­pen in de Individuele Gezondheidszorg bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan worden geklaagd.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0055 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 H 147c

  2008 H 147c: Klaagster verwijt de radioloog dat zij niet op de hoogte is gesteld van de uitslag van de mammografie. Klaagster had gewild dat met haar was besproken dat geen nader onderzoek zou worden gedaan. De radioloog heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College heeft de klacht afgewezen.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0062 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 H 147b

  2008 H 147b: Klaagster verwijt de radioloog dat hij de afwijking in klaagsters rechterborst op het mammogram en bij het echografisch onderzoek onjuist heeft beoordeeld. De arts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het College heeft de klacht in raadkamer afgewezen.    

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0056 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 008a/c

  2009 H 008a/c Klager niet-ontvankelijk in zijn klacht, aangezien hij verzuimd heeft zijn klaagschrift aan te vullen met de voor het in behandeling nemen van de klacht noodzakelijke gegevens.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0057 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 006

  2009 H 006: Klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, aangezien zij heeft verzuimd mede te delen tegen welke personen de klacht is gericht.