Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 2521-2530 van de 2534 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0001 Kamer van toezicht Rotterdam 26-07

  Niet naleven van verplichtingen op grond van artikel 24, lid 4 Wna jo. artikel 112, lid 1 Wna om binnen vier maanden na afloop van een boekjaar, de jaarstukken over dat boekjaar bij het Bureau Financieel Toezicht in te dienen.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0002 Kamer van toezicht Rotterdam 06-07

  Negeren conservatoir beslag dat onder de notaris was gelegd. Gebrekkige communicatie met klaagster.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0003 Kamer van toezicht Rotterdam 23-07

  De notaris hanteert een clausule in zijn Algemene Voorwaarden die in strijd is met de eer en het aanzien van het notarisambt.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0004 Kamer van toezicht Rotterdam 01-07

  Beantwoording van de vraag of de notaris bij de verkoop van een paard in de hoedanigheid van notaris of in de hoedanigheid van privé persoon heeft gehandeld.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2007:YC0005 Kamer van toezicht Rotterdam 05-07

  Berekening legitieme portie. Declaratiegeschil. Communicatie met klaagster.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0011 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-46

  De notaris moet ervoor zorgen dat de aan hem toevertrouwde gelden te allen tijde ten volle in geldmiddelen aanwezig zijn en dat hij er onmiddellijk en zonder beperking erover kan beschikken; voorts moet het voorstaande blijken uit zijn administratievoering.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0056 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-41

  1.        De kandidaat-notaris had eerst de juistheid van de mededeling van de makelaar moeten nagaan bij klaagster alvorens verdere stappen te [laten] ondernemen in het verkooptraject van de twee panden. Door dit niet te doen, heeft zij nodeloos en ten onrechte zowel onduidelijkheid in de afwikkeling van het verkooptraject als onrust bij klaagster veroorzaakt. 2.        De kandidaat-notaris en de notaris hebben onzorgvuldig gehandeld door de brieven van klaagster onbeantwoord te laten, temeer nu een beantwoording van de brieven door het notariskantoor voor klaagster -gezien het verschil van mening en de daarmee samenhangende discussie tussen klaagster en makelaar- kennelijk voor klaagster van wezenlijk belang is geweest voor de verdere afwikkeling van het verkoopaanbod van de makelaar. Door niet te reageren hebben de kandidaat-notaris en de notaris bovendien het in deze brieven geuite ongenoegen van klaagster over de gang van zaken kennelijk niet onderkend of willen onderkennen. 

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0014 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-47

  De notaris moet ervoor zorgen dat de aan hem toevertrouwde gelden te allen tijde ten volle in geldmiddelen aanwezig zijn en dat hij er onmiddellijk en zonder beperking erover kan beschikken; voorts moet het voorstaande blijken uit zijn administratievoering.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0057 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-39

  Schending verplichting tot indiening jaarstukken bij BFT.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2007:YC0016 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-43

  Een notaris is verplicht een tekort in het saldo van zijn derdengeldenrekening terstond aan te vullen; hij is daarvoor aansprakelijk, tenzij hij aannemelijk kan maken dat hem over het ontstaan van het tekort geen verwijt treft.