Zoekresultaten 12931-12940 van de 12992 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0056 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 008a/c

  2009 H 008a/c Klager niet-ontvankelijk in zijn klacht, aangezien hij verzuimd heeft zijn klaagschrift aan te vullen met de voor het in behandeling nemen van de klacht noodzakelijke gegevens.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0057 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 006

  2009 H 006: Klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht, aangezien zij heeft verzuimd mede te delen tegen welke personen de klacht is gericht.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0058 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 004

  2009 H 004: Klager niet-ontvankelijk in zijn klacht, aangezien de persoon tegen wie de klacht is gericht niet behoort tot de kring van personen over wie ingevolge de Wet op de Beroe­pen in de Individuele Gezondheidszorg bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan worden geklaagd.  

 • ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0047 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2009/032

    Klacht betreft  het handelen van een psychiater van een patient met depressieve klachten. De psychiater wordt nalatigheid verweten in het zorgvuldig inschatten van de ernst van de psychische gesteldheid van de patient, in het afstemmen met en overdragen naar de huisarts alsmede het niet serieus nemen van signalen afkomstig van familieleden. Patient pleegt suicide.Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat er geen sprake is van klachtwaardig handelen van de psychiater. In hoger beroep wordt deze uitspraak bevestigd.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0048 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2009/033

    Klacht betreft het handelen van een psychiater in opleiding. Psychiater wordt nalatigheid verweten in het zorgvuldig inschatten van de ernst van de psychische gesteldheid van patient en in de afstemming met en overdrachten naar de huisarts. Voorts zijn de signalen van de familie niet serieus genomen. Regionaal Tuchtcollege verklaard klacht op alle onderdelen kennelijk ongegrond. Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep na behandeling ter terechtzitting.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0049 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2009/034

    Klacht betreft handelen van sociaal psychiatrisch verpleegkundige tijdens crisisdienst. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep. Niet gebleken is dat verpleegkundige tekort is geschoten in de zorg die zij jegens patient en diens naasten behoorde te betrachten.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0050 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2009/068

   Klager verwijt de verzekeringsarts dat hij heeft gehandeld in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar aanleiding van medische informatie die bij het UWV is binnengekomen waarvan de herkomst niet duidelijk en niet geregistreerd is. Het Regionaal Tuchtcollege wijst het beroep van de arts op het ne bis in idem beginsel af en wijst de klacht van klager als kennelijk ongegrond af. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

 • ECLI:NL:TGZCTG:2010:YG0051 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2009/144

    Klacht tegen bedrijfsarts over diens handelen in het kader van verzuimbegeleiding. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht ongegrond bevonden en dit oordeel wordt in hoger beroep door het Centraal Tuchtcollege bevestigd.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0046 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 010/2009

    Klacht tegen huisarts. Huisarts is niet nalatig geweest. Heeft klachten voldoende serieus genomen, het valt haar niet te verwijten dat zij geen diagnose heeft kunnen stellen, gezien de ingewikkelde medische situatie van patiënte.  Klacht afgewezen.

 • ECLI:NL:TGZRZWO:2010:YG0045 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 234/2008

    Klacht tegen gynaecoloog betreffende controles bij zwangerschapsdiabetes. Beëindigen zwangerschap bij 371/2 week? Controles adequaat. Geen indicatie zwangerschap te beëindigen. Intra-uteriene vruchtdood niet verwijtbaar.