Zoekresultaten 12861-12870 van de 12992 resultaten

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0247 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 0956c

    Verweerder is werkzaam voor een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij was de huisarts van klager. Klager en zijn moeder hebben een klacht ingediend, onder meer omdat verweerder zich had moeten bekommeren om klager en hem had moeten verwijzen naar andere disciplines of noodzakelijke hulp had moeten inschakelen. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college oordeelt dat verweerder, op aanvraag, in beperkte mate medische handelingen ten behoeve van klager heeft verricht. Niet gezegd kan worden dat hij daarin is tekortgeschoten. De klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0120 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 0956b

    Klaagster is moeder en tevens curator van haar 33-jarige zoon (klager) die onder behandeling stond van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Klagers verwijten verweerder, gz-psycholoog in die instelling, onder meer dat hij heeft nagelaten te zorgen voor deugdelijke zorg en begeleiding. Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college beschouwt verweerder als eerste (maar in ieder geval mede) verantwoordelijk voor de opstelling, uitvoering en evaluatie van het persoonlijk plan van klager en rekent het hem aan dat het bestaande, ook door verweerder zelf als onvoldoende aangemerkte beleid langdurig (ongeveer twee jaar) is voortgezet totdat de situatie zodanig uit de hand liep dat klager, verdacht en later veroordeeld wegens het plegen van strafbare feiten, werd gedetineerd en aansluitend gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis werd opgenomen. Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard: waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2010:YG0127 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2008/243

    Klager verwijt de chirurg onder meer dat hij is tekortgeschoten in de zorg die hij van hem mocht verwachten door hem onvoldoende te informeren over de bij hem verrichte haartransplantatie en de verwachte gevolgen daarvan.  De chirurg heeft de klacht betwist.     Het college heeft de chirurg berispt en de klacht deels gegrond geacht. Met betrekking tot de informatievoorziening heeft het college overwogen dat nu de chirurg niet zelf de ingreep had voorbereid en uitgevoerd hij daarvoor niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk kon worden gehouden. Wel kon de chirurg worden verweten dat hij is tekortgeschoten in de nazorg en de afhandeling van de klacht. Ten overvloede overwoog het college dat het in de kliniek aan een adequate voorlichting, communicatie met de patiënt en deugdelijke klachtbehandeling ontbrak.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0248 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 0916c

    Klaagster is de zus van patiënte. Patiënte is overleden. Klaagster is met de kinderen van patiënte in een civiele procedure over de erfenis verwikkeld. Verweerster, gz-psycholoog, heeft, toen moeder nog leefde, op verzoek van de verpleeghuisarts een psychologisch onderzoek naar moeder gedaan. Het onderzoek en de verslaglegging zijn naar klaagsters mening onzorgvuldig. Het college oordeelt dat verweerster niet tekortgeschoten is. De klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0116 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 0967

  Klager verwijt verweerder dat bij het verwijderen van haar verstandskies letsel is ontstaan, hij haar niet heeft doorverwezen naar een kaakchirurg, onvoldoende voorlichting en onvoldoende nazorg. Verweerder heeft gemotiveerd verweerder gevoerd. Het college is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld of het letsel is veroorzaakt door de ingreep zelf of door de verdoving. Het letsel moet als complicatie worden geduid die zelden voorkomt, waardoor verweerder klaagster ook niet op het risico daarvan behoefde te wijzen. Verwijzen naar kaakchirurg was niet nodig. De klacht over nazorg is onvoldoende onderbouwd. Het college wijst de klacht af.  

 • ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0117 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 09110

  Klaagster verwijt verweerder dat hij bij haar zoon niet de benodigde behandelingen heeft uitgevoerd, geen röntgenfoto’s heeft gemaakt, patiënt niet naar een mondhygiëniste heeft verwezen dan wel op tijd heeft doorgestuurd naar het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Verweerder heeft gemotiveerd verweerder gevoerd. Volgens het college kan niet worden gezegd dat verweerder in de zorg te kort is geschoten door de cariës aan het melkgebit niet te behandelen en te volstaan met controles en adviezen over poetsen en spoelen. Toen bleek dat zich cariës in blijvende kiezen had ontwikkeld, heeft verweerder patiënt daarvoor behandeld. Het college wijst de klacht af.  

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0134 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 T 084

  Klager verwijt de arts dat hij onzorgvuldig te werk is gegaan en dat hij in zijn rapportage een verkeerde conclusie heeft getrokken. De arts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college heeft in raadkamer de klacht afgewezen.      

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0129 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 T 102a

  Klager verwijt de cardioloog dat hij klager zonder diens toestemming heeft gedotterd en dat hij bovendien gebruik heeft gemaakt van een – verboden -  laserwire techniek. Voorts verwijt klager de cardioloog dat hij een (valse) skeletscan aan medische adviseurs heeft aangeleverd. De cardioloog heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college heeft een van de drie klachtonderdelen gegrond geacht en de cardioloog een waarschuwing opgelegd.      

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0130 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2008 T 1092b

  Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht. Het handelen van de arts valt niet onder de tuchtnorm van artikel 47, eerste lid Wet BIG.

 • ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0131 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 T 083

  Klager verwijt de BMA-arts dat hij bij de opstelling van de adviezen onzorgvuldig te werk is gegaan en dat hij onjuiste conclusies heeft getrokken. De arts heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het college heeft in raadkamer de klacht op alle onderdelen afgewezen.