Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 41-45 van de 45 resultaten

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2021:2 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen G2020/18

  Klacht tegen een bedrijfsarts. Klaagster meldt zich ziek en vraagt een consult aan. De casemanager voorziet de bedrijfsarts namens werkgever van voorinformatie dat arbeidsconflict aan ziekmelding ten grondslag ligt. Beklaagde komt er tijdens consult achter dat consult plaatsvindt op verzoek van werknemer. Klaagster legt reumatische klachten aan ziekmelding ten grondslag. Zij verwijt beklaagde dat hij haar klachten niet serieus neemt, maar uitgaat van de voorinformatie van de casemanager. College: beklaagde liet na de status van het consult te verduidelijken. Hij heeft onvoldoende recht gedaan aan hulpvraag klaagster. Klacht gegrond, waarschuwing.  

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2021:3 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen G2020/11

  ESSENTIE UITSPRAAK Klager maakt zijn voormalig huisarts in een zevental klachtonderdelen het verwijt (samengevat) dat hij niet professioneel gehandeld heeft, dat hij klager niet professioneel bejegend heeft en dat de zorgverlening aan klager niet juist is beëindigd. Beklaagde betwist de klachtonderdelen gemotiveerd. Het college is van oordeel dat de klacht in al haar onderdelen ongegrond is.

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2021:4 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen G2020/06

  ESSENTIE UITSPRAAK Klaagster is de moeder van wijlen haar dochter. Zij heeft klachten over de behandeling van beklaagde die werkzaam is geweest als huisarts van haar dochter. Beklaagde voert primair een niet-ontvankelijkheidsverweer. Het college verklaart de klacht niet-ontvankelijk omdat klaagster niet kan worden aangemerkt als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Wet BIG.   

 • ECLI:NL:TGZRGRO:2021:5 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen G2020/05

  ESSENTIE UITSPRAAK Klaagster is de moeder van wijlen haar dochter. Zij heeft klachten over de behandeling van beklaagde die werkzaam is geweest als huisarts van haar dochter. Beklaagde voert primair een niet-ontvankelijkheidsverweer. Het college verklaart de klacht niet-ontvankelijk omdat klaagster niet kan worden aangemerkt als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de wet BIG. 

 • ECLI:NL:TGZREIN:2021:11 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 19203

  Specialist ouderengeneeskunde wordt verweten dat hij de afspraak om tot palliatieve sedatie over te gaan, niet is nagekomen waardoor hij patiënte middeleeuws heeft laten sterven en de medicatie als “zo nodig” en niet als “nodig” heeft voorgeschreven, waardoor er veel te veel misverstanden zijn ontstaan. College: persoonlijk handelen verweerder staat centraal. Verweerder heeft met klager afgesproken dat hij een palliatieve behandeling zou inzetten. Het lijkt erop dat klager deze afspraak heeft geïnterpreteerd als palliatieve sedatie. De frequentie en de dosering van de medicatie was in de dagen voor het overlijden zo laag dat de morfine niet “vast” kon worden gegeven. De medicatie volgens het bijspuitschema kwam bovenop de medicatie uit het pompje. Verweerder heeft ten behoeve van de verzorging en verpleging voldoende duidelijk omschreven wanneer en in welke mate aan patiënte medicatie kon en mocht worden toegediend. Ongegrond.