Zoekresultaten 2961-2970 van de 2986 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0006 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.391

  Niet (tijdig) voldoen aan wettelijke verplichting tot inleveren van de jaarstukken.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0076 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.335

  Op verzoek van een opdrachtgever plaatsen van een advertentie zonder deugdelijke grondslag waardoor klager publiekelijk te kijk werd gezet

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0057 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.415

  Onvoldoende informatie verschaft en verwisselen adressen bij betekening

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0038 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.54

  Van de gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij brieven met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso binnen een redelijke termijn beantwoordt.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0019 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.177

  Vaste rechtspraak is dat het in op de weg van de gerechtsdeurwaarder ligt om een debiteur tijdig in kennis te stellen van het intrekken of niet doorgaan van een beslag. Indien een eenmaal aangekondigde beslaglegging wordt uitgesteld, dan dient dit kenbaar te worden gemaakt aan degene onder wie het beslag gelegd zou worden en aan wie dit laatste was aangekondigd. Dit is niet tijdig gebeurd. Het is natuurlijk niet correct dat klager had moeten bellen om te vragen of de beslaglegging nog doorging, toen er kennelijk niemand verscheen, zoals de gemachtigde ter zitting heeft gesteld.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0070 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.01

  Onder de omstandigheden van het geval, had aan klaagster moeten worden meegedeeld dat de regeling was vervallen en dat er beslag zou worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder kan zich niet beroepen op de aanzegging van beslaglegging bij de betekening van het vonnis op 9 januari 2006. De gerechtdeurwaarder heeft tevens onzorgvuldig gehandeld door de brief niet in een gesloten envelop achter te laten op de voordeur van klaagster. De gerechtsdeurwaarder heeft daarvoor geen aanvaardbare reden gegeven.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0051 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.65

  Niet advoldoende adequaat reageren en niet nakomen van gedane toezeggingen.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0032 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.161

  Tenuitvoerleggingvan een in 2003 in kortgeding gewezen vonnis.Ontruiming na niet nakomen betalingsregeling.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0013 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.123

  Betekenen vonnis terwijl de termijn waarbinnen de vordering kon worden voldaan nog niet was verstreken.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0064 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.585

  Op grond van het bepaalde in artikel 475 c lid 7 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering dient de beslaglegger, dan wel diens vertegenwoordiger, hetgeen in de meeste gevallen de gerechtsdeurwaarder zal zijn, onverwijld (in de betekenis van zonder uitstel) rekening dient te houden met gewijzigde omstandigheden. De beslagvrije voet heeft immers tot doel voldoende gelden over te laten om in het levensonderhoud te voorzien en een beroep op de bijstand te voorkomen. Nu dergelijke omstandigheden op 30 september 2007 ter kennis van de gerechtsdeurwaarder zijn gebracht en eerst op 23 oktober 2007 een nieuwe beslagvrije voet is berekend, kan niet worden geoordeeld dat zonder uitstel is gehandeld.