Zoekresultaten 2951-2960 van de 2968 resultaten

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0013 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.123

  Betekenen vonnis terwijl de termijn waarbinnen de vordering kon worden voldaan nog niet was verstreken.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0064 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.585

  Op grond van het bepaalde in artikel 475 c lid 7 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering dient de beslaglegger, dan wel diens vertegenwoordiger, hetgeen in de meeste gevallen de gerechtsdeurwaarder zal zijn, onverwijld (in de betekenis van zonder uitstel) rekening dient te houden met gewijzigde omstandigheden. De beslagvrije voet heeft immers tot doel voldoende gelden over te laten om in het levensonderhoud te voorzien en een beroep op de bijstand te voorkomen. Nu dergelijke omstandigheden op 30 september 2007 ter kennis van de gerechtsdeurwaarder zijn gebracht en eerst op 23 oktober 2007 een nieuwe beslagvrije voet is berekend, kan niet worden geoordeeld dat zonder uitstel is gehandeld.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0045 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.96

  Volgens vaste rechtspraak van de Kamer dient controle op adresgegevens standaard onderdeel van de procedure te zijn bij betekening van in elk geval de dagvaarding. De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van een ambtelijk stuk niet zonder meer afgaan op aanwijzingen van zijn opdrachtgever. Evenmin mag hij afgaan op oude adresgegevens die niet opnieuw zijn gecheckt. Bij twijfel dient in elk geval de juistheid van een adres te worden geverifieerd. De in de beroepsgroep bestaande usance ontslaat de gerechtsdeurwaarder evenmin van zijn eigen verantwoordelijkheid voor de verificatie van adresgegevens. De gerechtsdeurwaarder die het exploot heeft betekend is immers formeel verantwoordelijk voor de controle op de wettelijke vereisten en een juiste wijze van betekening. De tussen de gerechtsdeurwaarders gemaakte afspraak kan niet aan klager worden tegengeworpen.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0026 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.295

  De gerechtsdeurwaarder heeft ten laste van klaagster executoriaal beslag gelegd onder een derde. In kort geding is de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder bevolen de execuite van het vonnis te staken. De gerechtsdeurwaarder heeft het uit het beslag ontvangen bedrag vervolgens uitgekeerd aan klaagster minus de gelden die hij van zijn opdrachtgever te goe d had wegens verrichte werkzaamheden.Onterecht, aldus de Kamer.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0007 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.487

  Ontrekken gelden aan kwaliteitsrekening en storten op een prive-rekening in het buitenland. Niet aanzuiveren bewaringstekort. Opzettelijk frusteren tenuitvoerlegging rechterlijk vonnis.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0077 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.461

  Niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot het inleveren van stukken binnen de daarvoor gestelde termijn.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0058 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2007.330

  Geen eigen te respecteren belang bij een deel van de klachten.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0039 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.67

  Onvoldoende uitvoering geven aan opdracht.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0020 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.179

  Uitvoering aan gegeven opdracht tot innen van alimentatie.

 • ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0071 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.06

  Onvoldoende uitvoering gegeven aan opdracht tot het innen van alimentatie en het niet reageren op verzoeken om opgave van de stand van zaken.