Zoekresultaten 2641-2650 van de 41017 resultaten

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:153 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/706075 / DW RK 21/376 LvB/SM

  Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder, ten onrechte niet in de dagvaarding heeft vermeld dat klager de vordering betwist en dat er sprake is van belangenverstrengeling. Het door klager in verzet aangevoerde tegen de beslissing van de voorzitter leveren geen nieuwe gezichtspunten op die maken dat de kamer aan een inhoudelijke beoordeling van de betreffende klachtonderdelen toekomt. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:264 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 20-915/AL/NN

  Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:207 Raad van Discipline Amsterdam 22-128/A/A

  Raadsbeslissing: Verzet is ongegrond. De stukken die klager alsnog in de procedure wil inbrengen, zijn in de voorzittersbeslissing al in de beoordeling meegenomen 

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:154 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/702325 DW RK 21/209 LV/SM

  Klacht ongegrond. Klaagster beklaagt zich onder meer over de omstandigheid dat gerechtsdeurwaarders een exploot openbaar hebben betekend terwijl zij wisten dat klaagster in het buitenland woonachtig is. De kamer overweegt dat de enige beschikbare informatie dat klaagster in [ stad ], [ land ] woont, zonder te beschikken over een adres, ontoereikend is om het exploot te kunnen betekenen conform artikel 55 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. *****UITSPRAAK IN HOGER BEROEP: 13 juni 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1413, [Het hof:- bevestigt de bestreden beslissing ]*****

 • ECLI:NL:TACAKN:2022:37 Accountantskamer Zwolle 22/506 Wtra AK

  Betrokkene is gevraagd om in een rapport van feitelijke bevindingen te beschrijven hoe de omzet en kosten tussen de samenwerkende ondernemingen worden doorbelast. De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene voldoende heeft toegelicht dat de opdracht al eerder was bevestigd. De klacht is in zoverre ongegrond. Betrokkene heeft echter de feitelijke bevindingen niet voldoende gedetailleerd weergegeven in zijn rapport en een mate van assurance opgewekt, die niet past bij een Standaard 4400N-opdracht. De Accountantskamer legt aan betrokkene de maatregel van berisping op.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2022:208 Raad van Discipline Amsterdam 22-144/A/A

  Raadsbeslissing: Verzet is ongegrond. Niet is gebleken dat in de voorzitter vastgestelde feiten onjuist zijn.

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:155 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/718756 / DW RK 22/230 LvB/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: eenmaal schorsing van twee maanden en tweemaal schorsing van drie maanden. Twee gerechtsdeurwaarders hebben over een aanzienlijke periode gehandeld in strijd met artikel 3a Gerechtsdeurwaarderswet. Alle beklaagde gerechtsdeurwaarders hebben, in weerwil van jurisprudentie op dit punt, in een zeer groot aantal dossiers (bank)beslagen gelegd terwijl van een redelijk vermoeden dat deze doel zouden treffen geen sprake was.  *****UITSPRAAK IN HOGER BEROEP: 19 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2137, [ Het hof:- vernietigt de bestreden beslissing, voor zover het betreft de aan de gerechtsdeurwaarders opgelegde maatregel;en, in zoverre opnieuw beslissende:- legt aan gerechtsdeurwaarder 1 de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt op voor de duur van één maand, ingaande op 1 oktober 2023 om 0.00 uur en eindigend op 31 oktober 2023 om 23.59 uur;- legt aan gerechtsdeurwaarder 2 de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt op voor de duur van één maand, ingaande op 1 november 2023 om 0.00 uur en eindigend op 30 november 2023 om 23.59 uur;- legt aan gerechtsdeurwaarder 3 de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt op voor de duur van één maand, ingaande op 1 december 2023 om 0.00 uur en eindigend op 31 december 2023 om 23.59 uur;- bevestigt de bestreden beslissing voor het overige ]*****

 • ECLI:NL:TGDKG:2022:156 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/702749 DW RK 21/232 LvB/SM

  Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing. Het lag op de weg van de gerechtsdeurwaarder om in dit (specifieke) geval (van beslaglegging) te verifiëren of de juiste, door klager opgegeven, debiteur beslagen zou worden. Dit had klager extra kosten gescheeld.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:260 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-069/AL/OV

  Raadsbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familiezaak. Verweerster heeft in strijd met de in de mediation afgesproken geheimhouding informatie over de inhoud daarvan gedeeld in een procedure bij de rechtbank en vervolgens ook in een procedure bij het gerechtshof. Waarschuwing.

 • ECLI:NL:TGZRAMS:2022:151 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam A2022/4193

  Ongegronde klacht tegen een tandarts. Klager heeft een behandeling ondergaan bij de tandarts, waarbij eerst een prothese is aangemeten en vervolgens een nieuwe brug is geplaatst. De klacht bestaat uit zes onderdelen. Klager verwijt de tandarts onder andere onjuiste advisering, slechte uitvoering van de behandeling, en onjuiste facturering. Klacht in al haar onderdelen ongegrond.