Zoekresultaten 42161-42170 van de 42773 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKROT:2009:YC0203 Kamer van toezicht Rotterdam 21/08

  De notaris wordt verweten dat hij niet heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichting tot het tijdig indienen van de jaarstukken over 2007 en dat de notaris hiermee adequaat en goed georganiseerd toezicht op het financiéle beheer van de notariële praktijk heeft belemmerd. Beslissing: klacht gegrond met oplegging van de maatregel berisping.

 • ECLI:NL:TNOKARN:2009:YC0202 Kamer van toezicht Arnhem 07.831/2009/909

  Verzet. De moeder van klaagster heeft aan de notaris de wens kenbaar gemaakt om een schuld aan haar zoon kwijt te schelden. De notaris behoort deze wens te respecteren. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TNOKALM:2008:YC0201 Kamer van toezicht Almelo 01 08 Wna

  De notaris heeft terecht volledige inzage in het dossier inzake de nalatenschap geweigerd. Van de notaris mocht worden verwacht dat hij het dossier onderzocht op stukken waarbij klaagster een redelijk belang had.

 • ECLI:NL:TNOKALM:2009:YC0198 Kamer van toezicht Almelo 29 08 Wna

  De notaris heeft onvoldoende onderzoek verricht naar reeds gevestigde hypotheek. De notaris erkent de fout en werkt voldoende mee aan het komen tot een oplossing. Kamer is niet bevoegd om te oordelen over mogelijke schadevergoeding.

 • ECLI:NL:TNOKALM:2009:YC0199 Kamer van toezicht Almelo 24 08 Wna

  De notaris heeft in redelijkheid kunnen besluiten dat het inschakelen van een tolk niet noodzakelijk was. De notaris heeft voldoende oog gehad voor de belangen van beide partijen.    

 • ECLI:NL:TNOKALM:2009:YC0200 Kamer van toezicht Almelo 19 08 Wna

  Inzake de tarifering wordt van de notaris verwacht dat de nodige transparantie vooraf wordt gegeven. De voorliggende voorwaarden voorzien er niet voldoende in dat in redelijkheid kan worden overzien hoe de declaratie zal uitpakken. De notaris mag niet met een beroep op algemene voorwaarden declareren bij een partij waarvan geen opdracht is ontvangen. Onderscheid standaardtarief en extra kosten niet geheel juist en qua hoogte niet in juiste verhouding.

 • ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0251 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2009.211

  Bewaringstekort. Gelden van derdengeldrekening gebruiken voor betaling van kantoorkosten en prive-opnamen. Recidive. Schorsing voor de duur van 1 jaar.

 • ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0232 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.441

  Halvering van de beslagvrije voet. Onzorgvuldig handelen bij toepassing daarvan.

 • ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0245 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.428

  Sluiten dossier. Lange telefonische wachttijden. Bejegening.

 • ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0239 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.437

  Beslag ondanks regeling.