Zoekresultaten 2621-2630 van de 2646 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0022 Kamer van toezicht Rotterdam 35-05 en 36-05

  De klacht vloeit voort uit een onderzoek van het BFT onder leiding van de de plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Toezicht naar de betrokkenheid van de oud-notaris en de notaris bij mogelijk ongeoorloofde ABC-transacties en hypotheekfraude. De zaak is op grond van art 99 lid 6 Wna door de voorzitter aan de Kamer voorgelegd, daarnaast hebben het BFT en de KNB een klacht ingediend tegen de oud-notaris en de notaris. Berisping.  

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0023 Kamer van toezicht Rotterdam 31-07

  De notaris zou bij het veilen van een registergoed het belang van de bank laten prevaleren boven het belang van klagers. Voorts zou hij stelselmatig betrokken zijn bij veilingen buiten zijn standplaats. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0020 Kamer van toezicht Rotterdam 37-05A

  De klacht vloeit voort uit een onderzoek van het BFT onder leiding van de de plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Toezicht naar de betrokkenheid van de notaris bij mogelijk ongeoorloofde ABC-transacties en hypotheekfraude. De zaak is op grond van art 99 lid 6 Wna door de voorzitter aan de Kamer voorgelegd, daarnaast hebben BFT en KNB een klacht ingediend tegen de notaris. Schorsing als notaris voor de duur van twee weken.    

 • ECLI:NL:TNOKROT:2008:YC0021 Kamer van toezicht Rotterdam 37-05B

  De klacht vloeit voort uit een onderzoek van het BFT onder leiding van de de plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Toezicht naar de betrokkenheid van een notaris - onder wiens verantwoordelijkheid de kandidaat-notaris heeft gewerkt- bij mogelijk ongeoorloofde ABC-transacties en hypotheekfraude. De zaak is op grond van art 99 lid 6 Wna door de voorzitter aan de Kamer voorgelegd, daarnaast heeft het BFT een klacht ingediend tegen de kandidaat-notaris. Berisping.

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2008:YC0018 Kamer van toezicht Amsterdam 382823 / NT 07-40 Pee

  De notaris voldoet herhaaldelijk niet aan zijn verplichting tot tijdige indiening van de jaarstukken.

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2008:YC0019 Kamer van toezicht Amsterdam 375300 / NT 07-21 Pee

  Deels niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de termijn van artikel 99 lid 12 Wna. Schending geheimhoudingsplicht.

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2008:YC0017 Kamer van toezicht Amsterdam 377431 / NT 07-27 Pee

  controle wilsbekwaamheid testatrice.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0013 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-33

  Niet­-ontvankelijke klacht in verband met vervaltermijn ex artikel 99 lid 12 Wna.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0012 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-44

  De notaris heeft klaagster [koper] tijdig ingelicht over de haar door verkoper in rekening gebrachte schadevergoeding in verband met de latere overdracht.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2008:YC0015 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 07-54

  1. De kandidaat-notaris heeft ten onrechte aanvankelijk nagelaten klager tekst en uitleg te geven over de reden waarom de akkoordverklaringen van de erfgenamen nodig waren, gezien de discrepantie tussen de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele. De taak van een [kandidaat­]notaris is immers het creëren van een rechtszekere toestand, zijn klanten hierover te informeren en waar nodig uitleg te geven.   2. Gezien het beperkt aantal dagen dat nog restte om de akkoordverklaringen van de erfgenamen te verkrijgen zodat de levering op 1 november 2007 zou kunnen doorgaan, heeft de Kamer er begrip voor dat de notaris klager op het risico van de boeteclausule gewezen heeft.