Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 2521-2523 van de 2523 resultaten

  • ECLI:NL:TNOKAMS:2007:YC0008 Kamer van toezicht Amsterdam 357089 / NT 06-54 P

    Vermeende partijdigheid van de notaris door bevoordeling van enkele erfgenamen.

  • ECLI:NL:TNOKSGR:2007:YC0058 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 06-40

    1.        Het betreft bij de kandidaat-notaris bij herhaling [tot driemaal toe] gemaakte fouten in de conceptakten, die niet vallen onder de noemer “kennelijke verschrijvingen of misslagen”, maar die ­ telkens weer ­ ontegenzeglijk in strijd zijn geweest met de door klagers beoogde ­ en bij de kandidaat-notaris bekende ­ inhoud en strekking van deze akten. Daar doet niet aan af dat de kandidaat-notaris klagers zijn excuses hiervoor heeft aangeboden. Berisping. 2.        Uitgangspunt is dat de notaris tuchtrechtelijk verantwoordelijk is en blijft voor de organisatie van zijn kantoor en voor de kwaliteit van het werk dat door zijn personeel wordt geleverd. In dit geval had de notaris ervoor moeten zorgdragen dat op donderdag [...] en de daaropvolgende dag[en] hijzelf [of een waarnemer] onmiddellijk beschikbaar was voor het verlenen van zijn notariële dienst op eventuele verzoeken van clientèle, althans voor het beantwoorden van hun vragen. De notaris mag zijn protocol in ieder geval niet onbeheerd achterlaten. Artikel 28 Wet op het notarisambt [Wna] voorziet in de waarneming van het protocol van de notaris, indien deze door omstandigheden gedwongen is zijn protocol te verlaten, en artikel 29 Wna regelt de procedurele aspecten van de waarneming. De maatregelen die de notaris echter in dit geval voor zijn afwezigheid heeft getroffen, zijn niet voldoende gebleken. Waarschuwing.

  • ECLI:NL:TNOKROT:2000:YC0310 Kamer van toezicht Rotterdam *

    *