Zoekresultaten 1371-1380 van de 1381 resultaten

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0013 Accountantskamer Zwolle 09/1693 Wtra AK

  * Uitleg van definities 'accountantskantoor' en 'openbaar accountant' van de VGC na verkregen standpunt daarover van het Nivra. Het cijfermatig beoordelen van door een administratiekantoor samengestelde jaarrekeningen en opgestelde begrotingen ten behoeve van een cliënt van dat administratiekantoor leidt tot verbondenheid van betrokkene met dat kantoor in de zin van de VGC. Het administratiekantoor kwalificeert daardoor als accountantskantoor in de zin van de VGC en betrokkene als openbaar accountant. Toepasselijkheid van niet alleen deel A van de VGC doch ook van deel B1 van de VGC. Handelen van betrokkene in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Geen aanleiding voor maatregel.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0014 Accountantskamer Zwolle 09/1807 Wtra AK

  * Gevolgen van het abrupt beëindigen van de opdracht van de  cliënt voor door deze gestelde gebreken, terwijl de opgedragen werkzaamheden nog niet zijn  afgerond en de gestelde gebreken nog hadden kunnen worden  hersteld zoals door het doen van de suppletieaangifte BTW; * Declaratie niet zodanig exorbitant of onjuist dat geconcludeerd zou moeten worden dat een tuchtrechtelijke gedragsnorm is geschonden; *  Niet elke omissie is van voldoende gewicht om  als  tuchtrechtelijk verwijtbaar beoordeeld te worden.  

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0010 Accountantskamer Zwolle 09/1032 Wtra AK

  * Nadere maatregel van tijdelijke doorhaling nu eerder opgelegde geldboete niet is betaald.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0008 Accountantskamer Zwolle 10/300 Wtra AK

  voorzittersuitspraak ex art 38 Wtra, kennelijk niet-ontvankelijk; zesjaars- en driejaarstermijn

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0003 Accountantskamer Zwolle 09/1107 Wtra AK

  - niet voldoen aan registratieplicht PE-activiteiten - niet reageren op informatieverzoeken/aanmaningen NIVRA

 • ECLI:NL:TACAKN:2009:YH0004 Accountantskamer Zwolle 09/752 Wtra AK

  - geen medewerking verlenen aan collegiale (her)toetsing     Hoger beroep ingesteld. Uitspraak zie LJN BW0810 (www.rechtspraak.nl)

 • ECLI:NL:TACAKN:2009:YH0005 Accountantskamer Zwolle 09/1032 Wtra AK

  - geen PE-activiteiten verrichten en daarmee - als externe accountant de artt. 25 Wtra jo. 35 BTA overtreden - niet reageren op aanmaningen van het NIVRA

 • ECLI:NL:TACAKN:2009:YH0006 Accountantskamer Zwolle 09/1330 Wtra AK

  - niet binnen de gesteld termijn registreren van PE_activiteiten - niet reageren op informatieverzoek NIVRA

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0007 Accountantskamer Zwolle 09/1641 Wtra AK

  - opstellen van onjuiste stukken, bestemd voor inbreng in een gerechtelijke procedure

 • ECLI:NL:TACAKN:2009:YH0002 Accountantskamer Zwolle 09/1134 Wtra AK

  Niet volledig voldoen aan cursusverplichting. Niet voldoen aan registratieverplichting. Niet reageren op correspondentie van NIVRA.