Zoekresultaten 1371-1380 van de 1384 resultaten

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0009 Accountantskamer Zwolle 10/174 Wtra AK

  * Strenge eisen aan (ongevraagd) advies van een accountant, waarvan deze weet of vermoedt dat het advies in een civielrechtelijke procedure zal worden ingebracht; *Wijziging van art. 8 Bte per 27 oktober 2007 heeft, gezien het geldende overgangsrecht, tot gevolg dat de verplichting tot wettelijke controle van een ten onrechte nog niet over 2006 gecontroleerde jaarrekening van een uitgevende instelling alsnog vervalt.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0011 Accountantskamer Zwolle 09/1133 Wtra AK

  Nadere maatregel van tijdelijke doorhaling nu eerder opgelegde geldboete niet is betaald.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0012 Accountantskamer Zwolle 09/1693 Wtra AK (tussenbeslissing)

  * Ten behoeve van een uitleg van de definities 'accountantskantoor' en 'openbaar accountant' als bedoeld in de VGC wordt aan de voorzitter van het Nivra om een standpunt gevraagd, nu de VGC is vastgesteld door (de ledenvergadering van) het Nivra en het Nivra al een zelfstandige, wettelijke positie in de tuchtrechtspraak heeft.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0013 Accountantskamer Zwolle 09/1693 Wtra AK

  * Uitleg van definities 'accountantskantoor' en 'openbaar accountant' van de VGC na verkregen standpunt daarover van het Nivra. Het cijfermatig beoordelen van door een administratiekantoor samengestelde jaarrekeningen en opgestelde begrotingen ten behoeve van een cliënt van dat administratiekantoor leidt tot verbondenheid van betrokkene met dat kantoor in de zin van de VGC. Het administratiekantoor kwalificeert daardoor als accountantskantoor in de zin van de VGC en betrokkene als openbaar accountant. Toepasselijkheid van niet alleen deel A van de VGC doch ook van deel B1 van de VGC. Handelen van betrokkene in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Geen aanleiding voor maatregel.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0014 Accountantskamer Zwolle 09/1807 Wtra AK

  * Gevolgen van het abrupt beëindigen van de opdracht van de  cliënt voor door deze gestelde gebreken, terwijl de opgedragen werkzaamheden nog niet zijn  afgerond en de gestelde gebreken nog hadden kunnen worden  hersteld zoals door het doen van de suppletieaangifte BTW; * Declaratie niet zodanig exorbitant of onjuist dat geconcludeerd zou moeten worden dat een tuchtrechtelijke gedragsnorm is geschonden; *  Niet elke omissie is van voldoende gewicht om  als  tuchtrechtelijk verwijtbaar beoordeeld te worden.  

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0010 Accountantskamer Zwolle 09/1032 Wtra AK

  * Nadere maatregel van tijdelijke doorhaling nu eerder opgelegde geldboete niet is betaald.

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0008 Accountantskamer Zwolle 10/300 Wtra AK

  voorzittersuitspraak ex art 38 Wtra, kennelijk niet-ontvankelijk; zesjaars- en driejaarstermijn

 • ECLI:NL:TACAKN:2010:YH0003 Accountantskamer Zwolle 09/1107 Wtra AK

  - niet voldoen aan registratieplicht PE-activiteiten - niet reageren op informatieverzoeken/aanmaningen NIVRA

 • ECLI:NL:TACAKN:2009:YH0004 Accountantskamer Zwolle 09/752 Wtra AK

  - geen medewerking verlenen aan collegiale (her)toetsing     Hoger beroep ingesteld. Uitspraak zie LJN BW0810 (www.rechtspraak.nl)

 • ECLI:NL:TACAKN:2009:YH0005 Accountantskamer Zwolle 09/1032 Wtra AK

  - geen PE-activiteiten verrichten en daarmee - als externe accountant de artt. 25 Wtra jo. 35 BTA overtreden - niet reageren op aanmaningen van het NIVRA