Zoekresultaten 41731-41740 van de 42156 resultaten

 • ECLI:NL:TNOKAMS:2009:YC0157 Kamer van toezicht Amsterdam 4073734 / NT 08-30 P

  Allereerst dient de kamer te beoordelen of de notaris klachtwaardig gehandeld heeft door bij de storting van het depot in november 2007 door [X] niet bij partijen te informeren naar hetgeen partijen ten aanzien van het depot waren overeengekomen en wat zij van de notaris verwachtten.Wel had de notaris zich kort na de storting van het depot op de hoogte dienen te stellen van de achterliggende afspraken tussen partijen. Het niet uitkeren van het depotbedrag, zolang dit geschilpunt tussen partijen niet was opgelost, levert geen klachtwaardige gedraging op in de zin van de Wna.Tenslotte dient de kamer te beoordelen of de notaris klachtwaardig heeft gehandeld door zich verontwaardigd te tonen over het aanhoudende aandringen tot betaling door klaagster. Aangezien klaagster een professionele partij is (en wordt vertegenwoordigd door een brancheorganisatie) had van haar meer begrip voor het standpunt van de notaris mogen worden verwacht.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0158 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 09-04 en 09-05

  Derdengeldrekening. Schending van artikel 25 Wna in samenhang met artikel 5 lid 1 Administratieverordening en artikel 3 Verordening beroeps- en gedragsregels. Eerste keer, daarom waarschuwing.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0156 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-29

  Voor zover erover wordt geklaagd dat een deel van het betrokken dossier op het notariskantoor is zoekgeraakt, is de Kamer van oordeel dat de notarissen niet in hun hoedanigheid van notaris zijn aangesproken. Notaris B heeft verklaard dat zij in dit voor haar nieuwe dossier zich eerst wilde verstaan met de erven. Vervolgens heeft een van de erven haar volmacht ingetrokken en is de zaak aan een ander kantoor overgedragen. Naar het oordeel van de Kamer treft de notaris voor haar handelwijze geen enkel verwijt. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0222 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.434

  Abusievelijk wettelijke rente berekenen in plaats van de contractueel overeengekomen rente.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0223 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.376

  Ten onrechte betekend dwangbevel en aankondigen beslag

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0224 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.367

  Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat deze zijn privacy heeft geschonden door het in zijn zaak gewezen vonnis over te leggen in de andere procedure zonder de aanduiding van zijn persoon in dat vonnis te anonimiseren. De Kamer oordeel dat de gerechtsdeurwaarder een redelijk belang had bij overlegging van het vonnis zonder dit te anonimiseren.

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0225 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.346

  Diverse administratieve fouten in langlopend dossier.

 • ECLI:NL:TNOKSGR:2009:YC0155 Kamer van toezicht 's-Gravenhage 08-57

  Ambtshalve bedenking over de vraag of 1.         de notaris door het voor hem laten verrichten van notariële werkzaamheden door een of meer kandidaat-notarissen, die in loondienst zijn van een accountants- en            belastingadviesbedrijf, gehandeld heeft in strijd met de Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003; 2.         (een of meer van) deze kandidaat-notarissen volledig onder de verantwoordelijkheid van de notaris werkzaam zijn (geweest), zoals vereist bij artikel 1 lid 1 aanhef             en onder b Wna. 3.         de constructie waarbij zaken die eerst door bij het accountants- en belastingadviesbedrijf werkzame ‘estate-planners’ zijn voorbereid, vervolgens door die estate-             planners behandeld worden in hun hoedanigheid van bij de notaris gedetacheerde kandidaat-notaris en ten slotte door de notaris in de vorm van een notariële akte            gepasseerd worden, gevaar oplevert voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris. Mogelijke strijd met provisieverbod. Tussenbeslissing: ad 1: Klacht ongegrond. ad 2 en 3: Aanhouden voor horen als getuige van de betreffende kandidaat-notarissen.    

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0226 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.277

  Te laat doorbetalen ontvangen gelden

 • ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0227 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.276

  Ten onrechte gelegd beslag.