Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TAHVD:2015:296 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 7469

    Mocht verweerster in de ontslagprocedure bij de bestuursrechter  meedelen dat in een eerder tussen partijen op initiatief van klaagster gevoerde procedure bij de kantonrechter, in welke procedure klaagster schadevergoeding vorderde wegens slecht werkgeverschap, had mogen meedelen dat in die procedure vergeefs getracht was een schikking te bewerkstelligen? Ja. Gedragsregel 13 richt zich nadrukkelijk op het niet mededelen van de inhoud van schikkingsonderhandelingen aan de rechter aan wiens oordeel de zaak is onderworpen. Het doel van deze gedragsregel  is om onderling overleg tussen advocaten, onderhandelingen en het zoeken naar oplossingen buiten het proces te vergemakkelijken. Een mededeling als door verweerster gedaan, die immers betrekking had op een andere zaak met een andere vordering, is dan ook niet aan te merken als een gedraging die haar niet vrijstond teneinde naar haar oordeel haar partijbelang te dienen. Dat de procedure waarin de mededeling werd gedaan tussen dezelfde partijen werd gevoerd en voortvloeide uit een arbeidsovereenkomst ter zake waarvan in 2011 was geprocedeerd, maakt dit niet anders. Klacht in hoger beroep alsnog ongegrond verklaard.