Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2019:40 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 18-576

    Klacht tegen eigen advocaat gegrond. Verweerster heeft erkend dat zij na het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds niet meer heeft gereageerd jegens klagers en het Schadefonds ten gevolge waarvan het Schadefonds de aanvraag van klagers heeft afgewezen en de daarmee samenhangende bezwaartermijn is verlopen zonder dat klagers hiervan op de hoogte waren (gebracht). Zelfs na indiening van de klacht door klagers heeft verweerster zich in een volledig stilzwijgen gehuld en ook niet gereageerd op verzoeken van de deken om een reactie. Door eerst ter zitting van de raad met een ‘verklaring’ te komen, heeft verweerster klagers, die al het nodige voor hun kiezen hebben gehad ruim twee jaar in onzekerheid en onwetendheid gelaten. Dit alles is onacceptabel en advocaatonwaardig en de raad rekent verweerster dit zeer ernstig aan. Bij het bepalen van de maatregel, een voorwaardelijke schorsing van vier weken, heeft de raad onder meer rekening gehouden met de zwaardere maatregel die in de gekoppelde dekenklacht (met zaaknummer 18-440) aan verweerster wordt opgelegd.