Zoekresultaten 1-2 van de 2 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSGR:2019:120 Raad van Discipline 's-Gravenhage 17-970/DH/RO

    Raadbeslissing. Klaagster is in klachtonderdeel a) niet-ontvankelijk verklaard. Klachtonderdeel b) dat er in de kern op neer komt dat verweerster in strijd met de waarheid stelt berichten te hebben gestuurd, is gegrond verklaard. De gedragingen van verweerster raken aan, in het bijzonder, de kernwaarde integriteit. Voor advocaten die deze kernwaarde met voeten treden is binnen de advocatuur geen plaats. De ernst van de gedragingen van verweerster en het gevaar voor herhaling zijn daarvoor te groot. Onderhavige klacht staat immers niet op zichzelf. Een andere klachtzaak tegen verweerster met nummer 18-359/DH/RO – die grote overeenkomsten vertoont met onderhavige klachtzaak – verklaart de raad bij eveneens vandaag genomen beslissing gegrond. Verweerster heeft naar aanleiding van eerdere voorvallen kennelijk geen, althans onvoldoende, maatregelen genomen om herhaling van dergelijke klachten te voorkomen. Schrapping.

  • ECLI:NL:TADRSGR:2018:253 Raad van Discipline 's-Gravenhage 17-970/DH/RO

    Tussenbeslissing. Klaagster is in klachtonderdeel a niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang. Ten aanzien van klachtonderdeel b geldt dat het onderwerp parallellen vertoont met klachtzaak 18-539/DH/RO waarin door de deken nader onderzoek zal worden verricht. De beslissing in deze zaak zal worden aangehouden in afwachting van het onderzoek van de deken in de andere zaak.