Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSGR:2016:21 Raad van Discipline 's-Gravenhage 15-235/DH/DH

    Dekenklacht wegens niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verweerder heeft ingevolge opdracht van de cliënt op regelmatige basis gelden van een contractspartij van de cliënt ontvangen en deze deels aan de cliënt en deels aan een andere contractspartij doorbetaald. Bovendien heeft verweerder op zeker moment een bedrag van € 120.000,00 ontvangen met de instructie dit bedrag enkel aan de cliënt door te betalen, in afwijking van de gebruikelijke gang van zaken. Op deze gedragingen is de Wwft van toepassing. Verweerder heeft zich dat niet gerealiseerd en heeft meerdere voorschriften van de Wwft niet nageleefd. Klacht op dit punt gegrond. De klacht dat het opleidingsniveau van de op het kantoor van verweerder werkzame advocaten onvoldoende was, acht de Raad onvoldoende onderbouwd en wordt ongegrond verklaard. Maatregel waarschuwing en betaling proceskosten.