Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRSHE:2016:57 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch L 101 en L 102 - 2015

    L 101 - 2015 Advocaat heeft in een emailbericht van de advocaat van de wederpartij tekst ingevoegd, te weten dat klagers een geldbedrag aan de advocaat van de wederpartij dienden te betalen. De advocaat van de wederpartij had daarop geen aanspraak gemaakt. Klagers hebben dit bedrag aan verweerder betaald. Het manipuleren van een emailbericht door een advocaat is al hoogst laakbaar. Daar komt nog bij dat dit is gebeurd met als doel zichzelf te bevoordelen ten koste van zijn cliënt. E-mail is bovendien verstuurd onder de naam van een kantoorgenoot. Advocaat van de wederpartij en zijn kantoorgenoot in diskrediet gebracht en het vertrouwen in de advocatuur geschaad. dekenbezwaar ingetrokken, klacht gegrond; schrapping   L 102 - 2015 Niet gebleken van betrokkenheid bij in naam van verweerder verzonden gemanipuleerd emailbericht. dekenbezwaar ingetrokken, klacht ongegrond.