Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRARL:2017:8 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 17-085

    Raad bevoegd om te oordelen over de schorsingsverzoeken ex 60ab/ 60b Advocatenwet. Primaire verzoek ex 60ab Advocatenwet afgewezen. Subsidiaire verzoek ex 60b Advocatenwet tot schorsing voor onbepaalde tijd met spoed toegewezen. Verweerster is sinds 16 augustus 2016 geen stagiaire-ondernemer meer na weigering afgifte stageverklaring door de Algemene Raad. Tevens daardoor beëindiging van het patronaat over verweerster. Evenmin is verweerster sindsdien onvoorwaardelijk ingeschreven op het tableau ex artikel 1 lid 3 Advocatenwet. Naar het oordeel van de raad is verweerster, ondanks haar huidige inschrijving op het tableau ex artikel 9a Advocatenwet, per 16 augustus 2016 feitelijk geschorst in haar bevoegdheid om als advocaat haar praktijk uit te voeren, zodat in strikte zin geen maatregel jegens verweerster noodzakelijk is. Gelet op de onduidelijkheid die bij verweerster is ontstaan als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter - tot schorsing van het besluit tot schrapping van verweerster van het tableau per 1 februari 2017 -  en mede gelet op de opstelling van verweerster die sinds 16 augustus 2016 haar praktijkvoering voortzet als ware zij advocaat in de zin van de Advocatenwet, moet een onmiddellijke schorsing van verweerster in de praktijkvoering als advocaat worden opgelegd. Daarmee wordt, met name in het belang van haar (potentiële) cliënten, duidelijkheid gecreëerd over de huidige rechtspositie van verweerster. Mondelinge uitspraak tot schorsing per 15 februari 2017. Voorziening getroffen door aanstelling van een zaakwaarnemer.