Zoekresultaten 1-1 van de 1 resultaten

  • ECLI:NL:TADRAMS:2016:41 Raad van Discipline Amsterdam 15-525/A/A 15-527/A/A

    Klacht tegen eigen advocaat over niet reageren en traagheid in voor klager belangrijk arbeidsgeschil en schadevergoedingszaak. Gegrond. Dekenbezwaar over niet reageren op herhaalde verzoeken deken om op klacht te reageren. Gegrond. Voorwaardelijke schorsing 2 maanden, met bekorting inzagetermijn tot 1 jaar. Verklaring onzorgvuldige rechtshulpverlening. Vergoeding griffierecht. Proceskostenveroordeling.