Zoekresultaten 20481-20490 van de 20570 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0083 Raad van Discipline Amsterdam 09-102U

  Het betreft een verzetzaak waarin klager van mening was dat verweerder moeilijk bereikbaar was voor hem, ten onrechte een eigen bijdrage in rekening had gebracht en ten onrechte zijn werkzaamheden heeft beëindigd. De raad is met de voorzitter van oordeel dat het verweerder vrij stond om te weigeren een procedure aanhangig te maken die hij zelf kansloos achtte. Verweerder heeft zijn negatieve procesadvies voldoende duidelijk gemotiveerd. Verzet ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0077 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch B 45 - 2009

    Verweerder heeft op de zitting waar het verzet tegen de faillietverklaring van zijn cliënt diende, te kennen gegeven dat hij voldoende geld onder zich had om de faillissementskosten uit te betalen en daarmee niet de waarheid gesproken. Verweerder heeft daarmee gehandeld in strijd met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt.  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0076 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 64 - 2009

    Verweerder is bij de behandeling van de zaak niet op voortvarende wijze te werk gegaan. Mede in aanmerking genomen dat verweerder heeft erkend dat hij onvoldoende met klaagster heeft gecommuniceerd over de aanpak van de zaak en de opgetreden vertraging is de klacht gegrond.  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0073 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch H 188 - 2008

  De wijze waarop de advocaat zich in de media in negatieve bewoordingen heeft uitgelaten over de kwaliteit van de dienstverlening van een collega past niet binnen de grenzen van welwillendheid en collegialiteit.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0074 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 43 - 2009

    Informeel karakter van de dienstverlening van een advocaat betekent niet dat een cliënt erop mag vertrouwen dat de advocaat zijn werkzaamheden om niet verricht. In de verhouding tussen de advocaat en de cliënt is de advocaat dominus litis. Het is ter beoordeling van de advocaat, welke informatie dient te worden overgebracht.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0075 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch R 181 - 2008

  Verweerder heeft de deken bij herhaling belemmerd om diens taak toe te zien op de naleving van de plichten waaraan verweerder als advocaat dient te voldoen. Afspraken met de deken zijn niet nagekomen, zelfs niet nadat ter zitting van de raad hierover duidelijke afspraken waren gemaakt.

 • ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0065 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 5432

  Geen appel mogelijk tegen beslissing van de raad houdende ongegrondverklaring van het verzet tegen de beslissing van de voorzitter.

 • ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0046 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 5218

  bijstand van onvoldoende kwaliteit

 • ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0027 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 5362

  weigering inzage te verstrekken aan BFT

 • ECLI:NL:TAHVD:2009:YA0059 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 5413

  Inadequaat optreden zaak bijstandsfraude. tegenstrijdige belangen cliente en ex-echtgenoot.