Zoekresultaten 20391-20400 van de 20570 resultaten

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0180 Raad van Discipline Amsterdam 09-162H

  Klaagster verwijt verweerder (advocaat wederpartij) dat hij informatie uit het mediation-traject heeft opgenomen in een door hem opgesteld verzoekschrift. Klacht gegrond; enkele waarschuwing.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0174 Raad van Discipline Amsterdam 09-052A

  Klacht over uitvoering opdracht. Reikwijdte opdracht duidelijk schriftelijk vastgelegd en aan klaagster bevestigd. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0181 Raad van Discipline Amsterdam 09-302A

  De voorzitter verklaart de klacht kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0169 Raad van Discipline Amsterdam 09-148Alk

  De deken heeft een bezwaar ingediend aangezien verweerster in 2007 de vereiste 16 opleidingspunten niet heeft behaald en zij voorts in 2008 die niet gehaalde punten alsnog heeft ingehaald. Verweerster is lange tijd ziek geweest, reden waarom zij dispensatie heeft gevraagd. Dit werd haar geweigerd omdat het verzoek niet binnen de daarvoor geldende termijn was ingediend. De raad is van oordeel dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, verweerster hiervan geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Bezwaar ongegrond    

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0182 Raad van Discipline Amsterdam 09-128U

  Klager verwijt verweerder (advocaat wederpartij) het opnemen van onjuiste informatie in een door verweerder opgestelde notitie. Klacht ongegrond.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0176 Raad van Discipline Amsterdam 09-168U

  Documentatieplicht behandelend advocaat. Door belangrijke afspraken met klaagster niet schriftelijk vast te leggen en door een belangrijke brief zonder voorafgaand akkoord van klaagster aan haar werkgever te verzenden, heeft verweerder klachtwaardig gehandeld. Klacht gegrond, enkele waarschuwing.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0178 Raad van Discipline Amsterdam 09-194A + 09-218A

  Klager (curator) en deken beklagen zich over het feit dat verweerder  - die optrad voor de failliet - zonder toestemming stukken heeft meegenomen uit de administratie die de curator onder zich hield. Klacht deels gegrond. dekenbezwaar gegrond; berisping.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0172 Raad van Discipline Amsterdam 09-130Arn

  Termijn verzet verstreken. Klaagster niet-ontvankelijk in haar verzet.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0179 Raad van Discipline Amsterdam 09-228A + 09-229A

  Klager en deken verwijten verweerder dat hij ten behoeve van zijn cliënt aan wie alle beperkingen waren opgelegd, tijdens die beperkingen contact heeft gezocht met mogelijke getuigen, wiens namen hij verkregen had van zijn cliënt. Klacht en bezwaar gegrond; enkele waarschuwing opgelegd.  

 • ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0173 Raad van Discipline Amsterdam 09-140U

  Handelen advocaat wederpartij. Verweerder heeft niet klachtwaardig gehandeld door klager niet uit eigen beweging te waarschuwen, dat het door klager starten van een kort geding tegen de cliënte van verweerder wellicht niet zinvol voor de cliënten van klager zou zijn. Klacht ongegrond.